Nasza Szkoła przystąpiła do Unii Miejsc Długoszowych

W przeddzień wielkiej rocznicy urodzin Mistrza Jana Długosza 31 stycznia 2014r. w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego pełnomocni przedstawiciele szkoły w osobach: wicedyrektor mgr Katarzyny Krupy i nauczyciela historii mgr Jacka Tomasika podpisali akt Unii Miejsc Długoszowych. Uroczystość odbyła się z udziałem reprezentantów środowisk akademickich, edukacyjnych, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Ceremonię uświetniły wykłady zaproszonych gości i sygnatariuszy porozumienia w osobach:

  • Profesora  Wojciecha Nowaka – rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – „Znamy przeszłość, to nam pozwala dobrze myśleć o przyszłości”,
  • Profesora Krzysztofa Stopka – dyrektora Muzeum UJ Collegium Maius -„Jesteśmy i bądźmy dumni z dokonań Jana Długosza”,
  • Profesora Jerzego Wyrozumskiego – sekretarza generalnego Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie – „Każdy jest dłużnikiem swojej ojczyzny, za ostatniego powinien uchodzić ten, kto jej nie wesprze – korzystajmy z przesłania Mistrza Jana Długosza, ta myśl obywatelska wcale się nie zestarzała”,
  • Profesora Władysława Zuziaka – rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – „Łączy nas postać i dzieło Jana Długosza. Wspólnie sięgajmy do skarbca kultury polskiej”,
  • Profesora Franciszka Ziejki – byłego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – „Zwracajmy się w przyszłość mądrze naśladując Jana Długosza i podobnie jak on odpowiedzialnie kształtujmy nowe pokolenia”,
  • Profesora Antoniego Jackowskiego – prezesa Polskiego Towarzystwa Geograficznego – „Jan Długosz to nie tylko wybitny historyk, ale również ojciec polskiej geografii i krajoznawstwa. Liczę na udział geografów w tej pięknej inicjatywie”,
  • Profesora Marcelego Antoniewicza – dyrektora Instytutu Historii Akademii Jana Długosza w Częstochowie – „Zwróćmy się do naszego Parlamentu w sprawie przyjęcia uchwały propagującej dorobek Jana Długosza. Popularyzujmy jego postać w Polsce i za granicą”,
  • Andrzeja Jarzyńskiego – burmistrza Szydłowca – „Tak piękną inicjatywę trzeba pielęgnować. Współdziałajmy i promujmy uwzględniając potrzeby dzieci idee długoszowe. Nie możemy oszczędzać na edukacji”,
  • Andrzeja Sękiewicza – prezesa Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” – „Jesteśmy strażnikami pamięci. Pamiętajmy o symbolicznym testamencie Jana Długosza”.