Dni Jana Długosza Finał Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

W Sali Reprezentacyjnej Ratusza w Nowym Sączu odbyła się uroczystość podsumowania finału Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Życie, działalność i dorobek Jana Długosza” pod patronatem Joanny Kluzik – Rostkowskiej Minister Edukacji Narodowej. Do etapu centralnego zakwalifikowali się uczniowie 14 gimnazjów i 7 szkół ponadgimnazjalnych. Wcześniej w budynku I LO w Nowym Sączu uczestnicy finału zmierzyli się z 30 trudnymi zadaniami testowymi z zakresu historii XV wieku, na których rozwiązanie przeznaczono 60 minut.

Celem konkursu było: popularyzowanie dokonań słynnego dziejopisarza, dyplomaty i pedagoga, rozwijanie zainteresowań historycznych, rozwijanie umiejętności historycznych, kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla ojczystej historii oraz dokonań naszych przodków, promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.

Nagrody rzeczowe wręczyli: poseł Andrzej Romanek, wicekurator Grzegorz Baran, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie Stanisław Szudek, sekretarz miasta Marek Oleniacz, dyrektor Aleksander Rybski i nauczyciel historii Michał Zacłona.

Laureatami w kategorii gimnazjum zostali:

 • Marta Szafran reprezentująca Zespół Szkolno Gimnazjalny w Piwnicznej, opiekunem Cecylia Uroda
 • Jakub Murzydło – Gimnazjum im. Ks. Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach, opiekun Joanna Kozak
 • Dawid Szołdra uczeń Gimnazjum w Korzennej, Gimnazjum w Korzennej, opiekun Agnieszka Lorek
 • Zuzanna Baniak z Zespołu Szkół w Chełmcu – opiekun Małgorzata Iwańska
 • Aleksandra Odrobina, Gimnazjum nr 74 w Krakowie, opiekun Grzegorz Szydłowski
 • Piotr Rumin uczeń Gimnazjum Nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu, opiekun Aneta Grabowska

Tytuł finalisty wśród gimnazjalistów otrzymali:

 • Agnieszka Śpiewak- Gimnazjum w Korzennej, Gimnazjum w Korzennej, opiekun Agnieszka Lorek
 • Iwona Kumor-Zespół Szkół w Chełmcu – opiekun Małgorzata Iwańska
 • Karol Sowa- Gimnazjum im. Ks. Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach, opiekun Joanna Kozak
 • Dariusz Popiela- Gimnazjum Nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu, opiekun Aneta Grabowska
 • Zofia Romanek- Gimnazjum we Florynce, opiekun Irena Sekuła
 • Karolina Marusik- Gimnazjum im. Św. Jana Kantego w Białej Niżnej, opiekun Anna Gurbowicz

Laureatami w kategorii szkoła ponadgimnazjalna zostali:

 • Patrycja Dara, ZSO Nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu, opiekun Piotr Rychlewski
 • Mariusz Fornagiel, ZSO nr.2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, opiekun Jerzy Horowski
 • Patrycja Dyrek uczennica ZSO Nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu, opiekun Aneta Grabowska
 • Ana Sekuła z I LO w Gorlicach, opiekun Jerzy Tomasik
 • Zuzanna Mróz- ZSO nr.2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, opiekun Jerzy Horowski
 • Agnieszka Górka, „SPLOT” , opiekun Łukasz Połomski

Finalistami ze szkół ponadgimnazjalnych zostali:

 • Julia Bednarek, ZS nr 1 im. KEN w Nowym Sączu , opiekun Kinga Kamińska
 • Aleksandra Długosz,Społeczne Liceum Ogólnokształcące SPLOT , opiekun Łukasz Połomski.

Nagrody w konkursie ufundowali: poseł Andrzej Czerwiński, poseł Piotr Naimski, poseł Andrzej Romanek, kurator Aleksander Palczewski, prezydent Ryszard Nowak i starosta Marek Pławiak.