Nauczyciele na Sesji Rady Miasta Nowego Sącza

Nauczyciele naszej szkoły: mgr Jacek Tomasik i mgr Michał Zacłona wzięli udział w LVI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza  w dniu 29 maja 2018 r. prezentując razem z Dyrektorem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza Józefem Klimkiem i Dyrektorem Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych Walentym Szarkiem „Dobre praktyki w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych w szkołach”. Reprezentując i promując szkołę nauczyciele przedstawili radnym: zarys działalności wychowawczej wokół sylwetki Jana Długosza, sześć z ośmiu kompetencji kluczowych (Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/962/WE z dn. 18 grudnia 2006 r.) wraz z przykładami na bazie „Orszaku Jana Długosza” i klip „Orszak Jana Długosza” dostępny pod linkiem: