Pomnik Jana Długosza

W dniu 20 września 2015 r. odbyły się w Kłobucku centralne uroczystości obchodów Roku Jana Długosza w Polsce. Patronat honorowy nad uroczystościami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Dokonano odsłonięcia i poświęcenia pierwszego w Polsce pomnika Jana Długosza, który stanął na kłobuckim rynku. Autorem pomnika jest uznany polski rzeźbiarz Jerzy Kędziora. Do grona darczyńców tego dzieła należą również uczniowie i nauczyciele ZSO Nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Po uroczystym nabożeństwie i oczytaniu listu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Arcybiskup Wacław Depo – Metropolita Częstochowski dokonał poświęcenia pomnika. Zwrócił uwagę zebranym, że „pamięć historyczna jest elementem naszej tożsamości a człowiek jest istotą społeczną powołaną do współpracy z innymi, aby w zgodzie i w miłości prawidłowo się rozwijał i dopomagał innym w rozwoju. Łączymy się w tym dziele nie dla własnego dobra ale w tym celu, aby zespolenie wysiłków służyło dobru innych ludzi. Bądźcie przyjmujący naszą wdzięczność”. W uroczystościach zorganizowanych przez ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Wieniawa” oraz Społeczny Komitet Budowy Pomnika Jana Długosza w Kłobucku wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, kościelnych, a także Unii Miejsc Długoszowych i lokalnych społeczności. Naszą szkołę reprezentowali: mgr Jacek Tomasik i mgr Michał Zacłona. Po zakończeniu części oficjalnej dokonano pokazu repliki stroju Jana Długosza, która powstała w ramach sądeckich obchodów „Dni Jana Długosza”.