Zaproszenie na spotkanie z Janem Długoszem

„Miasto całe triumfalnym rozbrzmiało śpiewem i radością ogromną i noc całą na znak radości od ogni jaśniało, a w kościołach na chwałę Bożą śpiewano. Gdy wieść o zwycięstwie dalej po ziemiach Królestwa Polskiego poszła, we wszystkich miastach i wsiach Polski głos wesela rozbrzmiewał – cieszyli się bowiem ludzie niepomiernie ze zwycięstwa wojsk swoich i z własnego szczęścia”.
Jan Długosz – Bitwa straszna Polaków z Krzyżakami (wybrane fragmenty monumentalnego dzieła „Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”).

Czy jesteście już gotowi, aby stanąć w orszaku? Zapraszamy na próbę uczniów bez kostiumów w najbliższy wtorek (17 maja) o godz. 12:00 na dziedziniec szkoły. Przed spotkaniem z Janem Długoszem ćwiczyć będziemy ustawienie, trasę przemarszu i współpracę z heroldami.

W sytuacjach trudnych kontakt: mgr Jacek Tomasik i mgr Michał Zacłona.