Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego ,,stuknęła pięćdziesiątka”!

Informujemy, iż w tym roku szkolnym odbywa się jubileuszowa – L – Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Uczniów zainteresowanych wzięciem w niej udziału informujemy, by w tej sprawie zwracali się do swoich polonistów. Warto również (a nawet należy) zajrzeć na stronę internetową OLiJP, gdzie można zapoznać się ze wszystkimi ważnymi informacjami dotyczącymi tych zawodów (terminy, tematy prac I etapu, regulamin, bibliografia itp.).

Serdecznie zachęcamy do udziału w tej niezwykłej polonistycznej przygodzie!

Poloniści I LO