Labirynt historii

Labirynt historii z epoką Jagiellonów.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w XIV edycji „Labiryntu Historii” W tym roku tematem przewodnim był „Złoty Wiek – epoka Jagiellonów”.

Czasy panowania dwóch ostatnich Jagiellonów Zygmunta I i Zygmunta Augusta to okres niezwykle istotny w dziejach Polski, nazywany także złotym wiekiem. W 1569 r. zawarto unię pomiędzy Polską i Litwą, w wyniku której powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów: „Królestwo polskie i Wielgie Księstwo litewskie jest jedno nierozdzielne i nierożne ciało, a także nierożna ale jedna wspólna Rzeczpospolita, która się ze dwu państw i narodów w jeden lud zniosła i spoiła”. Państwo polsko-litewskie obejmowało prawie 1 mln km2 powierzchni i stało się jednym z największych państw Europy.

Wykłady wygłosili wykładowcy wyższych uczelni, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły:

prof. dr hab. Marek Ferenc (Uniwersytet Jagielloński) – JAK DOSZŁO DO ZAWARCIA UNII LUBELSKIEJ

Krzysztof Czyżewski (Zamek Królewski na Wawelu) -KAPLICA ZYGMUNTOWSKA – NAJWAŻNIEJSZE DZIEŁO MECENATU ZYGMUNTA I

Anna BRZEZIŃSKA -TERMINUJĄC WŁADZĘ: WYCHOWANIE KRÓLEWSKICH CÓREK
dr hab. Marek JANICKI (Uniwersytet Warszawski) OSTATNI JAGIELLONOWIE – POLITYCY i OSOBOWOŚCI

mgr Jacek Tomasik – „JEDNA SPOLNA RZECZYPOSPOLITA, KTÓRA SIĘ ZE DWU PAŃSTW I NARODÓW W JEDEN LUD ZNIOSŁA” . PRZEMYŚLENIA O KRÓLU, KTÓRY NIE ZOSTAWIŁ NASTĘPCY, ALE WIELKIE DZIEŁO UNII LUBELSKIEJ

mgr Aneta Grabowska – ZYGMUNT AUGUST DOJUTREK CZY REFORMATOR?

mgr Jakub Bulzak – STAŃCZYK – „BŁAZEN, WIELKI MĄŻ”

Patrycja Legut i Wiktoria Pawlik – KULTURA DYNASTII JAGIELLONÓW

Anna Hałucha – HISTORIA ARRASÓW WAWELSKICH

Julia Janur BIŻUTERIA DWÓCH OSTATNICH JAGIELLONÓW

Katarzyna Raczek – JAK BYĆ KOBIETĄ W XVI WIEKU?

W ramach Labiryntu odbyły się również warsztaty fotografii artystycznej inspirowane malarstwem renesansowym. Modelkami były uczennice z Długosza:

Katarzyna Raczek( 3H), Gabriela Głód(3H) i Weronika Pulit(2L).