Głosowanie zakończone! Znamy zwycięski projekt, który zmieni naszą szkołę.

W wyniku głosowania trwającego od 15 do 19 czerwca 2020 społeczność naszej szkoły (uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły)wybrała do realizacji Projekt nr 6:„Wystrzałowe rewolucje” – warsztaty oraz renowacja sal 13, 14 i pracowni chemicznej.Jest to najdroższy projekt (szacowany koszt realizacji 10 000 zł), który wyczerpuje całą kwotę Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.

W Szkolnym Budżecie Obywatelskim w roku szkolnym 2019/2020 na realizację projektów Rada Rodziców przeznaczyła 10 000 zł. Złożonych zostało 8 projektów, do etapu głosowania przeszło 7. Podczas głosowania udział wzięło 377 osób. Zwycięski projekt otrzymał 178 głosów.

DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu.

Wyniki głosowania