INFORMACJA DLA ÓSMOKLASISTÓW

GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  1. Przyjmowanie wniosków i dokumentów (uwierzytelnione kopie świadectw oraz uwierzytelnione kopie zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata, finalisty olimpiad, konkursów przedmiotowych i artystycznych ze szkoły macierzystej) w sali 03.

30 czerwca –  03 lipca 2020 roku godzina: 8.00-13.00

06 lipca  —    09 lipca 2020  roku godzina: 8.00 – 13.00

10 lipca 2020 – godzina: 08.00 – 15.00

  • UWAGA! Istnieje jeszcze możliwość aplikowania do klasy dwujęzycznej (1f i 1g) dla uczniów, którzy w pierwszym terminie nie przystąpili do sprawdzianu kompetencji językowych (mimo, iż system rekrutacji do tych klas jest już zablokowany) – więcej informacji w sekretariacie szkoły.
  • Sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się w terminie 28 lipca 2020r. o godzinie 10.00 dla kandydatów do klas dwujęzycznych (1f i 1g), którzy nie mogli przystąpić do w/w sprawdzianu w I terminie. Kandydatów tych prosimy o przesłanie DEKLARACJI O PRZYSTĄPIENIU DO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH na adres mailowy szkoły: zso1ns@hoga.pl

Deklaracja – link

Kandydaci zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Na sprawdzian kompetencji należy przybyć w maseczce oraz z własnymi przyborami do pisania. Osoby cierpiące na alergię proszone są o przedłożenie  w dniu sprawdzianu oświadczenia poniższej treści:

Oświadczenie – klik