WOLONTARIAT i PROMOCJA ZDROWIA

W naszej szkole wznawia działalność Młodzieżowa Grupa Liderów Promocji Zdrowia i Szkolne Koło Wolontariatu. Wszystkich zainteresowanych pracą na rzecz drugiego człowieka i społeczności zapraszamy do współpracy. Zgłoszenia do dnia 22 września 2020 przyjmują: mgr Maria Stefańska i Katedra Wychowania Fizycznego – mgr Katarzyna Pasiut i mgr Anita Migacz.