logo

.

XL Olimpiada Historyczna

 

Uczniowie zainteresowani udziałem w Olimpiadzie historycznej proszeni są o kontakt z prof. Aneta Grabowską.

ETAP USTNY ODBĘDZIE SIĘ 10 października br.
 
Tematy pisemnych prac badawczych
Temat 1. Specjalność: Starożytność
Kolonizacja grecka w epoce archaicznej: kierunki, etapy i konsekwencje.

Temat 2. Specjalność: Średniowiecze
Kryzysy monarchii piastowskiej w XI i XII wieku i próby ich przezwyciężenia.

Temat 3. Specjalność: Epoka nowożytna
Rzeczpospolita Obojga Narodów państwem tolerancji wyznaniowej – rzeczywistość i mity.

Temat 4. Specjalność: Historia XIX w.
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w XIX stuleciu – drogi do nowoczesności.

Temat 5. Specjalność: Historia XX w.
Polityka władz Polski Ludowej wobec Kościołów chrześcijańskich w latach 1944–1989.

Temat 6. Specjalność: Historia parlamentaryzmu w Polsce
Polacy w parlamentach państw zaborczych do 1918 roku.

Temat 7. Specjalność: Historia regionu
Dziedzictwo kulturowe mojej „małej ojczyzny”.

UWAGA!

 

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Olimpiady Historycznej praca pisemna, nie licząc ewentualnej strony tytułowej, nie może przekraczać 10 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (Times New Roman, 12, interlinia 1.5, marginesy 2,5 cm). W pracy muszą zostać wykorzystane lektury historyczne – pod tym pojęciem rozumie się monografie naukowe, popularnonaukowe, artykuły z czasopism historycznych – naukowych i popularnonaukowych. Do pracy musi być załączony wykaz wykorzystanych lektur w postaci bibliografii umieszczonej na dodatkowej stronie. Praca pisemna powinna wykazać umiejętność samodzielnego gromadzenia informacji, analizy źródeł oraz konstruowania dłuższej wypowiedzi, a także samodzielnej oceny problemu. W zakresie wiadomości powinna wykazać znajomość różnych relacji i ocen historiografii.

 

Uczniowie w szkole

bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 free templates  Valid XHTML and CSS.

Strona używa ciasteczek, dzięki którym może działać lepiej. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej.Rozumiem