logo

.

Historia

 • 4.XI.1818
  otwarcie sześcioklasowego gimnazjum, 140 uczniów pobiera nauki w budynku przy ul. Pijarskiej

   

 • 1838
  gimnazjum przekazano jezuitom, szkoła mieści się w budynku przy ul. Piotra Skargi

   

 • 1867
  zorganizowanie pełnego ośmioklasowego gimnazjum, pierwszy egzamin dojrzałości

   

 • 1868
  przejście pod nadzór nowoutworzonej C.K. Rady Szkolnej Krajowej

   

 • 1870
  założenie bursy im. Tadeusza Kościuszki

   

 • 17.IV.1894
  pożar Nowego Sącza, ogień trawi jeden z budynków szkolnych

   

 • 23.IV.1894
  wznowienie nauki w nowym budynku przy ul. Długosza 5

   

 • 1907
  utworzenie II gimnazjum im. Bolesława Chrobrego, 399 uczniów i gimnazjum stanowi nową szkołę mieszcząca się w budynku przy ul. Wąsowiczów

   

 • 1912-1918
  liczny udział uczniów I Gimnazjum w tajnej działalności patriotycznej i walkach wyzwoleńczych

   

 • 11.XI.1918
  w stulecie szkoły uroczystość patriotyczna - manifestacyjne otwarcie szkoły pod białym Orłem

   

 • 1925-1926
  szkoła przyjmuje nazwę Państwowe I Gimnazjum im. Jana Długosza w Nowym Sączu

   

 • 1933-1934
  reforma szkolna tzw. jędrzejowiczowska - wprowadzenie dwustopniowej szkoły średniej ogólnokształcącej

   

 • 1939-1945
  zamknięcie Gimnazjum - w budynku szkoły mieści się szkoła policyjna- tajne nauczanie

   

 • luty 1945
  wznowienie nauki w różnych budynkach szkolnych

   

 • od 7.V.1946
  regularna nauka we własnym budynku szkolnym

   

 • od 1.IX.1948
  wprowadzenie cztero-klasowego gimnazjum z nazwami klas: ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta

   

 • 1952-1957
  liceum jako podległe TPD jest szkołą świecka, koedukacyjną

   

 • 1957-1958
  powrót do dawnej nazwy i męskiego typu szkoły

   

 • 1964
  ponowne wprowadzenie koedukacji

   

 • 1966-1967
  szkoła została uznana za jedną z pięciu w województwie krakowskim tzw. szkół wiodących

   

 • 1967-1968
  w związku z reformą szkolnictwa szkoła przejmuje pierwszych absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych

   

 • 1968-1969
  uroczyste obchody 150-lecia szkoły, wydanie monografii szkoły mgr Antoniego Sitka, szkoła otrzymała złotą odznakę "Zasłużony dla Rozwoju Ziemi Sądeckiej"

   

 • 1972
  remont generalny budynku, założenie centralnego ogrzewania

   

 • 1973
  Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych uznał szkołę za wzorową w pierwszym etapie wdrażania nowoczesnego systemu dydaktyczno-wychowawczego

   

 • 1974
  powstał hymn szkoły - słowa: mgr U. Adamek, muzyka: mgr J. Pach

   

 • 1975
  pierwszy większy sukces w olimpiadach przedmiotowych - Tomek Podgórski laureatem Centralnej Olimpiady Historycznej

   

 • 1976
  powstanie drużyny ZHP "SEKATOR"

   

 • 1978
  Wojewódzka Rada Narodowa nadała I L.O. Złotą Odznakę "Za zasługi dla Województwa Nowosądeckiego"

   

 • 1979
  oddanie do użytku sali gimnastycznej

   

 • 1979
  Ministerstwo Oświaty i Wychowania przyznaje szkole Medal Komisji Edukacji Narodowej

   

 • 1983
  wizyta ministra Oświaty i Wychowania, prof. dr hab. Bolesław Farona absolwenta I L.O. z roku 1954

   

 • 1983
  I rajd szolny - tradycja utrzymywana do dziś

   

 • 10.V.1985
  odsłoniecie popiersia patrona szkoły Jana Długosza

   

 • X.1986
  przyjęcie szkoły do klubu UNESCO

   

 • 6.XII.1986
  sesja naukowa pt.: "Zapewnić światu pokój"

   

 • X.1985
  udział przedstawicieli I LO w zjeździe szkół 100-letniej tradycji

   

 • 1988
  uroczyste obchody 170-lecia szkoły

   

 • 1998
  uroczyste obchody 180-lecia szkoły

   

 • 1999
  utworzone zostaje przy I LO - Gimnazjum i szkoła otrzymuje nazwę : Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu
bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 free templates  Valid XHTML and CSS.

Strona używa ciasteczek, dzięki którym może działać lepiej. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej.Rozumiem