logo

.

Olimpijczycy

2010/2011

 • Kinga Turska, uczennica klasy 3 H została laureatką Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej. Edycja w roku szkolnym 2010/2011 odbywała się pod hasłem "Unia Europejska po reformach Traktatu z Lizbony". Opiekun - mgr Jacek Tomasik
 • Jacek Winiarski, uczeń klasy 3 B, został finalistą XL Olimpiady Biologicznej. Opiekun – mgr Małgorzata Kuźma
 • Piotr Skibiak, uczeń klasy 3 A, został finalistą LIX Olimpiady Fizycznej Opiekun – mgr Eleonora Pasiut
 • Tomasz Michalczyk, uczeń klasy 3 H został laureatem XV Konkursu Wiedzy o UJ
 • Kamil Zbigniew Michalik, uczeń klasy 3 H, został laureatem XV Konkursu Wiedzy o UJ Opiekun uczniów - mgr Jacek Tomasik
 • Dorota Pietruszka, uczennica klasy 3 D, została laureatką IV Ogólnopolskiej Olimpiady „ O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu geografia z elementami geologii Opiekun – mgr Alicja Putek
 • Michał Kmak, uczeń klasy 3 A, został laureatem IV Ogólnopolskiej Olimpiady „ O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu matematyka Opiekun – mgr Grażyna Andrzejewska
 • Krystian Mucha, uczeń klasy 3j, został laureatem IV Ogólnopolskiej Olimpiady „ O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu matematyka
 • Iwona Preis, uczennica klasy 3 B, została laureatką I miejsca Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej UJ Opiekun – dr Anna Waksmundzka - Góra
 • Jakub Walawski, uczeń klasy 2 K, zdobył 1 miejsce oraz tytuł laureata w 52. Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Opiekun - mgr Piotr Rychlewski.
 • Agnieszka Zagórowska, uczennica klasy 2 K, zdobyła tytuł finalisty XLI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego Opiekun - mgr Bernadeta Odrzywolska.
 • Patrycja Mołek, uczennica klasy 2 B została laureatem II stopnia XL Olimpiady Biologicznej Opiekun - mgr Małgorzata Kuźma
 • Konrad Poręba, uczeń klasy 2 H, został laureatem XVIII Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka. Opiekun - mgr Michał Zacłona.
 • Adam Chmielowski, uczeń klasy 2 B został laureatem IV Ogólnopolskiej Olimpiady „ O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu chemia Opiekun - dr Anna Waksmundzka – Góra
 • Justyna Majerska, uczennica klasy 2 C, została laureatką konkursu „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w latach 1531 - 1683. Od Obertyna do Wiednia”. Opiekun - mgr Aneta Grabowska
 • Marcin Brongiel z kl. 2k - laureat 2 miejsca w Konkursie wiedzy o Chinach „Chiny: od Konfucjusza do Jackie Chana” organizowany przez Instytut Konfucjusza UJ w Krakowie - opiekun mgr Piotr Rychlewski
 • Karolina Pawnik kl. 1H laureatka , Olga Reszczyńska – kl. 1h finalistką VI edycji Konkursu Historycznego "Wojna z narodem - 30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Represje, opór, życie codzienne, skutki oraz reakcje międzynarodowe" przeprowadzonego przez Oddział IPN w Krakowie we współpracy z Województwem Małopolskim, Zarządem Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność, Stowarzyszeniem NZS 1980, Uniwersytetem Jagiellońskim i Kuratorium Oświaty w Krakowie – opiekun mgr Piotr Rychlewski
 • Patrycja Mołek kl.2b – I miejsce w ogólnopolskim finale międzynarodowego konkursu „ Niemiecki dla bystrzaków” – organizowanym przez Uniwersytet w Getyndze dla młodych naukowców ( biologów, fizyków, chemików i matematyków)
 • Jędrzej Bigosiński (2H) – III miejsce w etapie centralnym LV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
 • Mateusz Bieryt klasa 2d ( opieka - Barbara Porzucek i Aleksander Porzucek – wykładowca PWSZ w Nowym Sączu): - II nagroda na 46 Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie (październik 2010)2011/2012

 • Patrycja Mołek
  • laureatka III miejsca w finale Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Naukowców Unii Europejskiej w roku szkolnym 2011/2012, opieka mgr Małgorzata Kuźma
  • finalistka etapu wojewódzkiego XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w roku szkolnym 2011/2012, opieka mgr Małgorzata Kuźma
  • Laureatka w ogólnopolskim konkursie „ Moja droga na Harvard” opieka mgr Małgorzata Kuźma
 • Adam Chmielowski laureat Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z chemii – opieka dr Anna Waksmundzka - Góra
 • Natalia Kamińska laureatka Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej dla uczniów klas trzecich w roku szkolnym 2011/2012 opieka dr Anna Waksmundzka - Góra
 • Lilianna Leśniak laureatka Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej dla uczniów klas trzecich w roku szkolnym 2011/2012 opieka dr Anna Waksmundzka - Góra
 • Justyna Majerska- Finalistka XXXVIII Olimpiady Historycznej w roku szkolnym 2011/2012 opieka mgr Aneta Grabowska
 • Anna Świerczek- Laureatka XVI Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim w roku szkolny 2011/2012 opieka mgr Aneta Grabowska
 • Karolina Szewczyk – laureatka II stopnia V Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH w roku szkolnym 2011/2012 opieka mgr Alicja Putek
 • Bartłomiej Orzeł – laureat XVI Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim w roku szkolnym 2011/2012 opieka mgr Michał Zacłona
 • Marcin Brongiel – finalista Olimpiady z Wiedzy o Integracji Europejskiej w roku szkolnym2011/2012 opieka mgr Piotr Rychlewski
 • Katarzyna Drzyzga - finalistka Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie w roku szkolnym 2011/2012 opieka mgr Piotr Rychlewski
 • Sylwia Dynda - laureatka XVI Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim w roku szkolnym 2011/2012 opieka mgr Piotr Rychlewski
 • Wojciech Gruszka - finalista Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie w roku szkolnym 2011/2012 opieka mgr Piotr Rychlewski
 • Łukasz Kalinowski - laureat 53 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym szkolnym w roku szkolnym 2011/2012 opieka mgr Piotr Rychlewski
 • Łukasz Kalinowski - laureat I miejsca Konkursu Wiedzy o Chinach w roku szkolnym 2011/2012 - nagroda: wyjazd do Pekinu połączony z kursem języka chińskiego. opieka mgr Piotr Rychlewski
 • Magdalena Kantor - laureatka XVI Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim w roku szkolnym 2011/2012 opieka mgr Piotr Rychlewski
 • Jakub Walawski - finalista Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie w roku szkolnym 2011/2012 – opieka mgr Piotr Rychlewski; stypendysta Prezesa Rady Ministrów.
 • Agnieszka Zagórowska – laureatka XLII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w roku szkolnym 2011/2012 opieka mgr Bernadeta Odrzywolska
 • Bartosz Cebula klasa 2c (opieka ks. A. Krajewski) – laureat 5. miejsca w XVI Ogólnopolskim Konkursie wiedzy Biblijnej
 • Samanta Zwolennik, klasa 2e – finalistka XLII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – opieka mgr Katarzyna Krupa
 • Adrianna Kotlarska z kl. 2h finalistka VI Olimpiady Mediewistycznej opieka mgr Piotr Rychlewski
 • Karol Olszowski z kl. 2h , finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie pod patronatem Ministra Sprawiedliwości – opieka mgr Piotr Rychlewski
 • Kacper Wysowski z kl. 2h laureat Olimpiady tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 - 1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego” opieka mgr Piotr Rychlewski
 • Daniel Lach z kl. 2f uzyskał tytuł laureata i zajął 8 miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „W kalejdoskopie pamięci – Polska i Polacy w latach 1939–1989. W kraju czy poza krajem? Dylematy Polaków”. Konkurs zorganizowało Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Fundacją Armii Krajowej. Patronami honorowymi byli: Marszałek Sejmu RP oraz Minister Edukacji Narodowej- opieka mgr Piotr Rychlewski
 • Damian Jelito z kl. 2i został laureatem 6. miejsca VII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, opieka mgr S. Pasiut
 • Beata Koza, uczennice z kl. 2l finalistki Ogólnopolskiego Konkursu ,, Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości 2012” opieka mgr S. Pasiut
 • Aneta Oracz z kl. 2d zajęła I miejsce w konkursie e-learnigowym dot. rynku kapitałowego organizowanego przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego Giełdę Papierów wartościowych w Warszawie, opieka mgr S. Pasiut.
 • Damian Jelito klasa 2i –finalista XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej- opieka mgr Małgorzata Kuźma
 • Damian Jelito klasa 2i wyróżnienie II stopnia w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej UJ Opiekun mgr Małgorzata Popowska- Poręba
 • Damian Jelito – uczeń klasy 2i – laureat Olimpiady Przedsiębiorczości – opiekun mgr Sabina Pasiut
 • Sławomir Polczyk klasa 2f – laureat I stopnia V OLIMPIADY O DIAMENTOWY INDEKS AGH opiekun: mgr Alicja Putek
 • Jan Bijak finalista Ogólnopolskiego Konkursu Neurobiologicznego organizowanego przez UJ, opieka mgr Małgorzata Kuźma
 • .........................- uczeń klasy 1c zdobył tytuł Laureata Olimpiady Losy żołnierza dzieje oręża polskiego. "Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego" – opieka mgr Aneta Grabowska
 • Mateusz Bieryt klasa 3d ( opieka - Barbara Porzucek i Aleksander Porzucek – wykładowca PWSZ w Nowym Sączu)
  • Finalista 14. edycji Festiwalu "Pamiętajmy o Osieckiej" Warszawa, (październik 2011)
  • Finalista 4 edycji festiwalu im. Andrzeja Zauchy "Serca Bicie" – Bydgoszcz (maj 2012)
  • Laureat "Księżycowej statuetki", XV Elbląskie Noce Poezji, Elbląg (październik 2011)
 • Julia Kaczmarczyk klasa 2 l – wyróżnienie w etapie centralnym LVI Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim
 • Katarzyna Szczepaniak ( opieka - Barbara Porzucek) - wyróżnienie w Turnieju Poezji Śpiewanej - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 free templates  Valid XHTML and CSS.

Strona używa ciasteczek, dzięki którym może działać lepiej. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej.Rozumiem