logo

.

Szkolna Kronika Obchodów Jubileuszu 200-lecia

Obchody 200-lecia I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza czas zacząć!

W przyszłym roku, 2018, przypada dwusetna rocznica założenia naszej szkoły (1818 r.) - wydarzenie ze wszech miar godne odnotowania we wszelkich annałach! Chcemy to uczynić przede wszystkim my – Społeczność Długoszowa - dlatego rozpoczynamy tutaj spisywanie Szkolnej Kroniki Obchodów 200-lecia. Zamierzamy w niej zawrzeć wszystkie wydarzenia towarzyszące temu wspaniałemu jubileuszowi, ku naszej satysfakcji i pamięci potomnych. Warto dodać, że nasz jubileusz zbiega się ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r.
A plan działań, czyli imprez towarzyszących jubileuszowym obchodom, jest bogaty i różnorodny (patrz: Kalendarz obchodów 200-lecia na stronie szkoły), tak więc ,,ciekawe wypadki, które są tematem tej kroniki”, będą tu dokumentowane w sposób, mamy nadzieję, rzetelny i dokładny (słowo pisane i fotografia).

Inauguracja obchodów, czyli uroczysta akademia z okazji Święta Szkoły – 3 listopada 2017r. - MCK ,,Sokół” w Nowym Sączu

W tym dniu miało miejsce uroczyste ślubowanie klas pierwszych I LO im. Jana Długosza oraz upamiętnienie 199. rocznicy powstania naszej szkoły i 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Nowego Sącza, Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół I Gimnazjum i Liceum, Rady Rodziców, jak również emerytowani nauczyciele I LO, rodzice uczniów, grono pedagogiczne, absolwenci ,,Jedynki” oraz, przede wszystkim, jej uczniowie.
Dyrektor mgr Aleksander Rybski w swoim przemówieniu przybliżył historię szkoły, przypomniał jej tradycje, osiągnięcia uczniów, a także znaczenie szkoły w środowisku lokalnym i nie tylko. Głos zabrali także Ludomir Handzel – przewodniczący Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół I Gimnazjum i Liceum oraz przewodnicząca Rady Rodziców - Anna Zemek-Włodek, oboje absolwenci I liceum, oboje wspominający szkołę bardzo dobrze, czemu dali wyraz w swoich wystąpieniach.

 

Spektakl ,,Dlaczego klasycy?”


Czy popiół tylko zostanie i zamęt
Co idzie w przepaść z burzą.
Czy zostanie
Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament
Wiekuistego zwycięstwa zaranie?
C. Norwid

 

Po uroczystym ślubowaniu klas pierwszych zebrani mogli obejrzeć widowisko słowno - muzyczne pt. „Dlaczego klasycy?” przygotowane przez uczniów i absolwentów I LO w reżyserii mgr Małgorzaty Szewczuk. Spektakl ten połączył poezję z muzyką, śpiewem i tańcem, co dało niezwykły efekt i bardzo spodobało się publiczności. Poezja Zbigniewa Herberta, Juliusza Słowackiego, ,,Popiół i diament” Cypriana Norwida/Stana Borysa, układ taneczny m.in. do muzyki Zbigniewa Preisnera i pieśni Grzegorza Turnaua ,,Noc”, piosenki Aleksandra Porzucka, gra scenicznych świateł, czy wreszcie efektowny pochód masek sprawiły, że wszystkie wspomniane elementy przedstawienia wybrzmiały z wielką mocą, skomponowane w jedną spójną całość. Aż chce się powtórzyć za Panem Cogito – podróżnikiem: ,,Dziękuję Ci Panie, że stworzyłeś świat piękny i różny”.
Pomysłodawczynią tego artystycznego przedsięwzięcia była Małgorzata Szewczuk, ucząca w naszej szkole j. polskiego i filozofii. Pod jej wodzą pracował cały sztab ludzi, przede wszystkim recytatorzy i ,,maski”, których nazwiska skrupulatnie, po kronikarsku, zamieszczamy poniżej.
Recytatorzy: Samuel Voznik, Kaja Gagatek, Wiktoria Zielinska, Klaudia Święs – kl. 2h, Marcin Mróz – kl. 2i, Magdalena Kurnyta – kl. 3i oraz Aleksandra Chapko – absolwentka I LO z 2014 r., obecnie studentka V roku PWSFTviT w Łodzi i aktorka Teatru ,,Bagatela” w Krakowie.
Maski: Justyna Staszak, Justyna Hełmecka, Izabela Pulit, Michał Ciesielka, Aurelia Ruchałowska Aleksandra Łagosz, Dominika Adamek, Kinga Pernal, Adam Suwała, Karol Madziar, Adrianna Jaciów, Magdalena Kurcap, Jakub Mrówka – wszyscy z kl. 2h.
Choreografię do spektaklu opracowała Martyna Ekiert, absolwentka I LO z 2009 r., kierująca zespołem tancerzy „SKS TANIEC- MAGIA DANCE”, rekrutujących się spośród uczniów I Liceum i Gimnazjum oraz absolwentów ,,Jedynki”. Oto ich nazwiska: mgr inż. Martyna Ekiert – wykładowczyni AGH w Krakowie, trenerka w szkole tańca Nova w Krakowie, mgr Michał Goczoł - informatyk, programista Javy w krakowskiej branży IT, tancerz klasy B (taniec towarzyski), mgr inż. Anna Socała - absolwentka I LO z 2011 r. - projektantka w biurze projektowym (branża budowlana), z zamiłowania tancerka, Justyna Migacz - absolwentka I LO z 2017 r., studentka PWSZ w Nowym Sączu, instruktorka tańca w Centrum Tańca AdeeM; Aleksandra Gurgul - kl. 2l, Gabriela Krokosz – kl. 1e, Martyna Krynicka – kl. 2bg, Natalia Migacz – kl. 2ag, Julia Fecko – kl. 2ag, Maria Cisak – kl. 3bg, Aneta Chochorowska – kl. 3ag, Wiktoria Nowogórska – kl. 3ag, Julia Cisak – kl. 1h, Karolina Małota – kl. 2e, Karolina Gadzina – kl. 2d, Sandra Rodak – kl. 2d, Kamil Sejud – kl. 2d I LO :), Michał Matiaszek – kl. 2d.
Z kolei o oprawę muzyczną przedstawienia zadbali Barbara i Aleksander Porzuckowie, dzięki czemu mogliśmy usłyszeć dwie piosenki w wykonaniu Anny Kożuch z kl. 2d i Jakuba Stawiarskiego, z kl.3e - ,,Panna fiołkowa” (sł. Jerzy Masior) i ,,Krościenko” (sł. Wojciech Kudyba) z muzyką Aleksandra Porzucka.
W organizacji Święta Szkoły pomagała klasa 2k pod opieką mgr Krystyny Łatki. Uczniowie tej klasy odpowiadali za porządek i logistykę całej uroczystości oraz za sprzedaż okolicznościowych kubków z jubileuszową aplikacją – można je było nabyć w holu ,,Sokoła”.

Dzięki uprzejmości Dyrekcji MCK ,,Sokół” mogliśmy po raz kolejny gościć w murach tej szacownej instytucji, co chcieliśmy tutaj szczególnie podkreślić, jako że od wielu już lat zawsze możemy liczyć na życzliwość i zrozumienie zarówno ze strony dyrekcji ,,Sokoła”, jak i wielu jego pracowników podczas organizowania ważnych uroczystości szkolnych oraz różnych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i naukowych.

Na tym kończymy relację z inauguracji obchodów 200-lecia naszej szkoły, zapraszając równocześnie na następne wydarzenie, jakim są zawody narciarskie dla absolwentów w dniu 5 stycznia 2018 r. w Krynicy-Słotwinach.

red. bo

 Inauguracja obchodów 200-lecia I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu.

 ,,Uroczyście ślubuję, że..."

Przemówienie Przewodniczącej SU - Julii Wańczyk

Nauczyciel Roku 2017 - mgr Anna Warzecha

Nauczyciel Roku 2017 - mgr Anna Warzecha

W spektaklu pt. ,,Dlaczego klasycy?" wzięli udział tancerze z formacji SKS TANIEC - MAGIA DANCE

Kaja Gagatek i Samuel Voznik z kl. IIh wygłaszają wiersz ,,Do Marka Aurelego" Z. Herberta

Martyna Ekiert - absolwentka I LO z 2009 r. - tu w duecie z Michałem Goczołem

,,Gorejąc nie, wiesz czy stawasz się wolny, czy to co Twoje, ma być zatracone." (K.C. Norwid) - Martyna Ekiert w scenie finałowej

Marcin Mróz z 2i interpretuje wiersz Z. Herberta ,,Pan Cogito a wyobraźnia"

 

Klaudia Święs z klasy IIh zachwyciła emocjonalnym wygłoszeniem tekstu J. Słowackiego ,,Rzym"

Ludzie - Maski

 ,,Dziękuję Ci Panie, że stworzyłeś świat piękny i różny" - ,,Modlitwa Pana Cogito - podróżnika" Z. Herberta w wykonaniu A. Chapko - absolwentki z 2014r., a obecnie aktorki w krakowskim teatrze Bagatela, uwiodła wszystkich siłą wyrazu artystycznego

,,Panna fiołkowa" w wykonaniu Anny Kożuch (oprac. muz. A. B. Porzuckowie)

Jakub Stawiarski z IIIe wykonuje ,,Krościenko" (sł. W. Kudyba, muz. A. Porzucek)

 

Zawody narciarskie dla absolwentów – Krynica – Słotwiny – 5 stycznia 2018 r.

Kolejnym wydarzeniem z cyklu imprez towarzyszących obchodom 200-lecia I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu były zawody narciarskie dla absolwentów. Wzięło w nich udział 26 osób, niegdyś uczniów naszej szkoły - 4 kobiety i 22 mężczyzn – z obecnym dyrektorem Jedynki, Aleksandrem Rybskim, na czele (pan dyrektor wystartował z numerem 1). Najstarszy z zawodników maturę zdawał w 1965 r., najmłodszy zaś w 2013 r. Panie rywalizowały w jednej grupie, panów natomiast podzielono na 4 kategorie wiekowe: 1. - roczniki urodzenia: 1947-1951 – 8 osób, 2. - roczniki 1954 – 1962 – 8 osób, 3. - roczniki 1969 – 1977 – 4 osoby, 4. - roczniki 1982 – 1994 – 4 osoby. Zawody rozegrano w slalomie gigancie i snowboardzie, przy czym w snowboardzie wystartowali jedna uczestniczka i jeden uczestnik spośród wszystkich zawodników. Pan dyrektor w swojej grupie (Mężczyźni Narty Grupa 1) zajął trzecie miejsce. Gratulujemy! Wszyscy sportowcy otrzymali dyplomy poświadczające udział w jubileuszowych szkolnych „mistrzostwach” oraz pamiątkowe kubki z logo 200-lecia, natomiast zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii dodatkowo jeszcze puchary.
Warto dodać, że impreza ta przyciągnęła absolwentów z różnych stron Polski, nawet z tak odległych miast jak Koszalin czy Warszawa.
Po emocjonujących zmaganiach sportowych ich uczestnicy mogli spotkać się przy wspólnym ognisku, by nacieszyć się zarówno osiągnięciami ze stoku, jak i własnym towarzystwem, porozmawiać, powspominać swoją szkołę, nauczycieli, kolegów oraz profesora Zbigniewa Kmiecia, zapalonego narciarza, wielkiego pasjonata białego szaleństwa i popularyzatora tej dyscypliny sportu wśród młodzieży licealnej.
Wszystkim bez wyjątku uczestnikom gratulujemy udziału w zawodach, których celem były, jak możemy przeczytać w regulaminie, m. in. ,,popularyzacja i upowszechnianie aktywnego wypoczynku na nartach”, ,,integracja środowiska narciarskiego absolwentów” oraz ,,podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego” - jak czytamy w regulaminie.

Jednocześnie informujemy, że następnym wydarzeniem uświetniającym jubileusz 200-lecia naszej szkoły będzie pierwszy wykład z cyklu wykładów naukowych prowadzonych przez absolwentów I LO, skierowanych do młodzieży, który wygłosi prof. Henryk Okarma w dniu 26 stycznia 2018 r.

red. bo

 

200-lecie szkoły

 Nasi na zawodach- czyli wszyscy jesteśmy zwycięzcami

Pan dyrektor - zdobywca 3 miejsca - na podium 

Klasa 11b - rocznik maturalny 1969

Rozmowy i wspomnienia przy ognisku

 

Uczestnicy zawodów narciarskich

 

 

,,Wilk – święty czy grzesznik?" – wykład prof. dr. hab. Henryka Okarmy – 25 stycznia 2018 r.

W ramach Jubileuszu 200 – lecia I LO w Nowym Sączu zaplanowano cykl wykładów, które przeprowadzić mają wybitni absolwenci naszej szkoły, mogący pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w różnych dziedzinach nauki, kultury, ekonomii i edukacji. Odbywać się one będą od stycznia do października 2018 r. (raz w miesiącu), z wyłączeniem, rzecz jasna, wakacji, w sali im. R. Sichrawy w MCK ,,Sokół".
Wydarzenie to zainaugurował prof. dr hab. Henryk Okarma, absolwent Jedynki z 1979 r., profesor nauk biologicznych, zajmujący się badaniami nad drapieżnikami – głównie wilkiem, rysiem i żbikiem (specjalność: ekologia zwierząt), nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu Ochrony przyrody PAN, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.
Profesor w bardzo ciekawy i barwny sposób opowiadał słuchaczom, tj. wydelegowanym klasom biologicznym, o głównym ,,bohaterze" swoich badań naukowych, tj. o wilku, liczebości populacji tego zwierzęcia w Polsce, obszarach jego występowania, zachowaniach, zwyczajach oraz, co szczególnie interesujące, mitach narosłych wokół wilków. Profesor obalił kilka z nich, np: 1.,,Wilki zabijają ile chcą i kiedy chcą"; 2. ,,Wilki ścigają swoją ofiarę, aż ta dostanie zapalenia płuc"; 3. ,,Wilki są żądne krwi i zabijają (np. zwierzęta w stadzie), dopóki nie ustaną ze zmęczenia"; 4. ,,Wilk tak samo nie znosi rysia, jak pies kota".
Poza tym można było dowiedzieć się, że wilk to zwierzę prawnie chronione na terenie całego kraju, od 2001 r. - ściśle chronione, również w ramach programu Natura 2000.
Czy udało się rozstrzygnąć pytanie postawione w temacie wykładu? Okazało się, że wilk nie jest ani świętym, ani grzesznikiem, i choć odbiór społeczny tego drapieżnika nie jest najlepszy (zabijanie zwierząt gospodarskich, konflikty władz i ekologów z myśliwymi itp.), to nie należy go demonizować. Warto tutaj, jak we wszystkim, zachować zdrowy rozsądek i ani bezmyślnie nie zabijać wilków, ani nie dążyć do ich ekstremalnej ochrony za wszelką cenę – trzeba po prostu racjonalnie monitorować tę kwestię i sysytematycznie kontrolować wilczą populację, by zwierzę to nie stało się znowu, jak jeszcze całkiem niedawno, gatunkiem zagrożonym.
„Wilk nie jest zwierzęciem ziejącym nienawiścią, ani też nie jest maskotką do przytulania, nie jest ani niebezpieczny, ani sympatyczny. Jest po prostu jednym z wielu interesujących gatunków prześladowanych przez człowieka od stuleci, który potrzebuje miejsca do życia” - Dawid L. Mech. Słowa te, wypowiedziane przez wybitnego amerykańskiego eksperta w dziedzinie biologii wilka, można uznać za motto wykładu prof. H. Okarmy.
Podsumowując należy więc z całą mocą stwierdzić, iż nie taki wilk straszny, jak go malują...

red. bo
współpraca: Katarzyna Migacz – kl. 2d
autor zdjęć: Jakub Mrówka – kl. 2h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 free templates  Valid XHTML and CSS.

Strona używa ciasteczek, dzięki którym może działać lepiej. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej.Rozumiem