logo

.

Dyrektor Aleksander Rybski przeszedł na emeryturę

Środa 28 listopada 2018 r. była ostatnim dniem pełnienia funkcji dyrektora szkoły przez mgr. Aleksandra Rybskiego. Od rana ze słowami podziękowań spieszyli uczniowie, pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele. Gośćmi popołudniowej nadzwyczajnej rady pedagogicznej byli Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel i Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Zbigniew Krupa (obaj są absolwentami I LO).

W prezencie od nauczycieli dyrektor Rybski otrzymał swój portret autorstwa Marka Lebdowicza, a Prezes Zbigniew Krupa, za zasługi dla Sądu Okręgowego, uhonorował go statuetką Temidy Sądeckiej.

Uroczystość była okazją do symbolicznego przekazania kierownictwa nad szkołą. Ustępujący dyrektor Aleksander Rybski przekazał na ręce swojego następcy, dotychczasowego nauczyciela języka niemieckiego w I LO mgr. Andrzeja Paduli, klucz do głównej bramy szkolnej, życząc powodzenia w pełnieniu nowych zadań.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami prasowymi:

http://www.nowysacz.pl/wydarzenia/19965

http://sadeczanin.info/wiadomosci/nowy-sacz-co-zyczyli-swojemu-dyrektorowi-nauczyciele-z-pierwszej-budy

http://www.rdn.pl/news/ostatni-dzien-aleksandra-rybskiego-stanowisku-dyrektora-lo

https://www.dts24.pl/koledzy-mnie-wypchneli-i-zostalem-dyrektorem/

Biogram dyr. A. Rybskiego, zamieszczony w publikacji „W mieście Nowym Sączu, na Długosza, przy Plantach…” I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu 1818-2018

 

Aleksander Rybski

Urodzony 14 stycznia 1951 r. w Nowym Sączu, syn Józefa i Janiny z d. Bernackiej. Ukończył Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu (1968). Absolwent studiów matematycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim (1974). Od 1974 r. nauczyciel matematyki w I LO. W 1991 r., po raz pierwszy w historii na drodze konkursu, został wybrany dyrektorem szkoły.

Pod jego kierunkiem szkoła przez wiele lat zajmowała pierwsze miejsca w rankingu liceów województwa nowosądeckiego. W latach 90. XX w., we współpracy z Politechniką Krakowską i Akademia Górniczo-Hutniczą, wdrażał eksperyment polegający na połączeniu egzaminu maturalnego z matematyki z egzaminem wstępnym na te uczelnie. Był opiekunem dwóch uczestników eliminacji centralnych Olimpiady Matematycznej. Opracował autorski program zajęć pozaszkolnych z matematyki dla uczniów zdolnych klas pierwszych liceów i techników „Tylko oszlifowany diament świeci” (2009) oraz materiały pomocnicze do realizacji tego programu. Program i materiały pomocnicze zostały przetestowane w latach 2010-2012 na zajęciach organizowanych w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych, uzyskały pozytywne recenzje i zostały opublikowane w roku 2013 w wersji elektronicznej, jako część pakietu materiałów wchodzących w skład systemu pracy z uczniami zdolnymi w województwie małopolskim, w ramach projektu DIAMENT, współfinansowanego przez Unię Europejską. W 1998 r. publikacja Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Nowym Sączu (numer 1/98) poświęcona została opracowanym  przez A. Rybskiego materiałom dydaktycznym z warsztatów metodycznych z nauczycielami matematyki „Matura 2001 z matematyki” z cyklu „W stronę programu Nowa Matura”. W latach 1997-1999, powołany przez Kuratora Oświaty w Nowym Sączu, pracował w Zespole Matematyków Wojewódzkiej Komisji Egzaminów Szkolnych, przygotowujących zestawy zadań do matury. Prowadził szkolenia na temat sposobów rozwiązywania i oceniania zadań maturalnych, organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Nowym Sączu dla nauczycieli matematyki na poziomie rozszerzonym. Pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu Egzaminatorów OKE w Krakowie z matematyki na poziomie  podstawowym (2005-2016) oraz przewodniczącego Zespołu Egzaminatorów z matematyki na poziomie rozszerzonym (2010-2016). Jako przewodniczący corocznie szkolił egzaminatorów-członków Zespołu w metodach i zasadach oceniania prac maturalnych. W 2014 r. został powołany przez MEN i ORE na eksperta z matematyki na poziomie rozszerzonym i prowadził szkolenia dla nauczycieli matematyki dotyczące zmian na maturze rozszerzonej wprowadzanych od 2015 r. Trzykrotnie przeprowadził odnośne szkolenia w Nowym Sączu i Krakowie. W 1999 r. powołał do życia Gimnazjum nr 1 przy I LO im. Jana Długosza, grupujące uzdolnioną młodzież z terenu Sądecczyzny. Był członkiem założycielem Towarzystwa Szkół Twórczych i  Stowarzyszenia Szkół Aktywnych.

Oprócz pracy w szkole prowadzi działalność społeczną jako członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (wieloletni chorąży), Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu, Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce, Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa”. Był inicjatorem różnych form upamiętnienia wybitnych postaci związanych z Nowym Sączem, m.in. w formie tablic pamiątkowych w budynku I LO. Przez kilka kadencji aktywnie działał w radzie parafialnej parafii Ducha Św. w Nowym Sączu.

Został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Tarczą Herbową „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”, Złotym Jabłkiem Sądeckim, był dwukrotnie nominowany (1999, 2013) do tytułu „Sądeczanin Roku”.

zdjęcia: Biuro Prasowe UM Nowy Sącz

Odeszła śp. Profesor Janina Szczepanek

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor Janiny Szczepanek – w latach 1973-1997 nauczyciela biologii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza.

Odeszła kilka dni po głównych uroczystościach jubileuszu 200-lecia swojej szkoły, której poświęciła wszystkie „zdolności i siły”. Ze względu na stan zdrowia nie mogła osobiście odebrać, przyznanej jej z tej okazji Złotej Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski.

Prof. Janina Szczepanek, prezentując wybitny talent pedagogiczny, należała do najbardziej cenionych dydaktyków i wychowawców na Sądecczyźnie. Cieszyła się niekwestionowanym autorytetem wśród uczniów. Osiągała bardzo wysokie, wyróżniające w skali województwa wyniki w pracy dydaktycznej. W nauczaniu biologii stosowała oryginalny program łączący zagadnienia ekologiczne i edukacji zdrowotnej.

Była rekordzistką pod względem skuteczności przygotowania uczniów do startu w olimpiadach przedmiotowych, o czym świadczy grupa aż 50 finalistów i laureatów Olimpiady Biologicznej i Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Powyższe osiągnięcia uczniów przyczyniły się do wysokiego miejsca w ogólnopolskich rankingach nie tylko szkoły, ale także województwa nowosądeckiego. Bardzo dobre wyniki nauczania były rokrocznie potwierdzane wysokimi wynikami egzaminów maturalnych i wysokim odsetkiem uczniów zdających pomyślnie egzaminy wstępne na uczelnie wyższe, zwłaszcza Akademie Medyczne w całym kraju. Wychowankowie mgr Janiny Szczepanek to dzisiaj wybitni lekarze i naukowcy – pracownicy klinik, uczelni i instytutów.

Prof. Janina Szczepanek była prekursorką wdrażania w organizacji pracy dydaktycznej profili kształcenia – zwłaszcza niezwykle wymagającego profilu biologiczno-chemicznego. Zorganizowała w szkole nowoczesną pracownię biologiczną. Poprzez swoją pracę dydaktyczną i wychowawczą budowała markę, renomę i pozycję I Liceum Ogólnokształcącego na oświatowej mapie Sądecczyzny i Małopolski.

W Zmarłej nasza szkoła i cała Sądecczyzna traci jednego z najwybitniejszych pedagogów i dydaktyków w historii.

Najbliższym Pani Profesor składamy wyrazy współczucia.

 

Cześć Jej pamięci!

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

Koniec wielkiego jubileuszu!

200 lat, dwa stulecia! Istnienia naszego liceum!

Vivat I LO!

Gaudeamus igitur!

I takiej właśnie radości dawaliśmy wyraz przez cały 2018 rok świętując ten wyjątkowy jubileusz, o czym informowaliśmy na bieżąco w Szkolnej Kronice Obchodów Jubileuszu 200-lecia. Jego finał nastąpił w pierwszy listopadowy weekend (3 – 4. 11. 2018), gdy społeczność Długoszowa spotkała się wspólnie najpierw w kościele św. Kazimierza na uroczystej mszy w intencji tych wszystkich, którzy, kiedyś i dziś, tworzyli i tworzą najlepszą, naszym skromnym zdaniem, szkołę średnią na Sądecczyźnie, potem w MCK ,,Sokół” na oficjalnejakademii wieńczącej obchody, by następnie przejść do szkoły i uczestniczyć w odsłonięciu tablic memoratywnych poświęconych ważnym postaciom związanym z Jedynką, a także spotkać się z kolegami ze szkolnej ławy już w klasach i powspominać dawne dzieje w ramach spotkań poszczególnych roczników absolwentów. Uroczystościom towarzyszyło otwarcie wystawy jubileuszowej poświęconej historii i życiu szkoły w foyer kina ,,Sokół oraz okolicznościowy bankiet, który stał się okazją do rozmów, wspomnień, radości i wzruszeń  dla tych wszystkich członków Długoszowej rodziny, którzy zdecydowali się świętować ten dzień wespół z innymi członkami naszej szkolnej wspólnoty.

A wieczorem,  w hotelu Ibis… – ach cóż to był za bal! Bal Absolwenta! Połączył on, tak jak wcześniej ,,Sokół” i szkoła, pokolenia! Zabawa była przednia, humory dopisywały, starsi i młodsi Jedynkowicze szaleli na parkiecie, jako że miło szaleć, kiedy czas po temu! Bo taka właśnie jest ta nasza Długoszowa rodzina: I do boju i do znoju, do tańca i do różańca!

Z kolei drugi dzień obchodów, mniej intensywny, Dzień Pamięci, upłynął w atmosferze refleksji i zadumy – poświęciliśmy go pamięci tych, którzy odeszli – dyrektorów, profesorów i uczniów naszej szkoły (początek listopada to taki właśnie czas…), czemu daliśmy wyraz składając wieńce i zapalając znicze na ich grobach. A wieczorem, w bazylice św. Małgorzaty, odbył się uroczysty koncert szkolnego chóru ,,Scherzo”, który wykonał ,,Magnificat” J. S. Bacha.

Dużo by tu jeszcze pisać można, a ile już napisano! I ile fotografii wspaniałych zrobiono! Prym w tym wiodły lokalne media, dlatego po więcej informacji i po fotorelacje odsyłamy, póki co, na ich strony, do których linki zostały zamieszczone na stronie szkoły poniżej, we wpisie: ,,Relacje z obchodów 200-lecia I Gimnazjum i Liceum imienia J. Długosza”. A nasze własne szkolne sprawozdanie umieścimy, tradycyjnie już, w Kronice Obchodów Jubileuszu w najbliższym czasie.

Przed nami następne 200 lat!

Vivat Długosz! Vivat I LO!

„Magnificat” Bacha na 200-lecie I Liceum

Zwieńczeniem głównych obchodów Jubileuszu 200-lecia I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu był niedzielny koncert galowy w Bazylice św. Małgorzaty, podczas którego zabrzmiał „Magnficat” BWV 243a Jana Sebastiana Bacha.

To wielkie dzieło mogli Sądeczanie usłyszeć dzięki Młodzieżowemu Chórowi „Scherzo” pod dyrekcją dra Andrzeja Citaka, Orkiestrze Barokowej IL TEMPO pod dyrekcją dr hab. Agaty Sapiechy oraz solistom: Magdalenie Pikule (sporan), Joannie Marszałek (sopran), Marcinowi Madalińskiemu (kontratenor), Aleksandrowi Rewińskiemu (tenor), Maciejowi Drużkowskiemu (bas). Warto zauważyć, że obie solistki są absolwentkami szkoły-jubilatki oraz byłymi chórzystkami „Scherzo”. Koncert poprowadził Jakub Bulzak.

 

Wspaniała muzyka Bacha w profesjonalnym wykonaniu, doskonale wybrzmiewająca w wielowiekowych murach sądeckiej kolegiaty, dostarczyła słuchaczom niezapomnianych wrażeń, czego dowód dali w długiej owacji na zakończenie koncertu.

 

Organizatorami wydarzenia byli: Parafia św. Małgorzaty, I Liceum Ogólnokształcące, Stowarzyszenie Chóru SCHERZO i Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, a zrealizowano je przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, budżetu Miasta Nowego Sącza oraz sponsorów.

SAM_2840.jpgSAM_2864.jpgSAM_2865.jpgSAM_2872.jpgSAM_2888.jpgSAM_2900.jpgSAM_2901.jpgSAM_2939.jpgSAM_2949.jpg

Nasz absolwent Prezydentem Miasta

Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość, że decyzją mieszkańców miasta nasz absolwent z roku 1992 Ludomir Handzel, został wybrany na urząd Prezydenta Nowego Sącza. Naszą radość potęguje niezwykły zbieg okoliczności: wybór ten dokonany został dokładnie w dniu 200. rocznicy założenia I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza.

Ludomir Handzel będzie ósmym w historii wychowankiem naszej szkoły, który został włodarzem Nowego Sącza, po Johannie Johanidesie, Onufrym Prusie Trembeckim, Ignacym Płochockim, Włodzimierzu Olszewskim, Władysławie Barbackim, Bolesławie Basińskim i Ludomirze Krawińskim.

Prezydentowi-Elektowi składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności i powodzenia w pełnieniu tej zaszczytnej funkcji oraz odwagi i zapału do podejmowania działań budujących wspólne dobro Nowosądeczan. Życzymy prezydentury, która na wzór wspomnianych wyżej poprzedników złotymi zgłoskami zapisze się w dziejach miasta, realizowanej w myśl przesłania Patrona Szkoły: „Każdy tyle dłużen jest swojej ojczyźnie, na ile go stać przy jego zdolnościach i siłach. Za ostatniego taki ma być uważanym, który jej jakimkolwiek upominkiem nie poczci i nie wspomoże”.

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW WYJAZDU EDUKACYJNO-JĘZYKOWEGO DO ANGLII

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE WYJAZDU EDUKACYJNO-JĘZYKOWEGO DO ANGLII ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 9.11.2019R. O GODZINIE 17.00 W AULI SZKOLNEJ. OBECNOŚĆ RODZICÓW/OPIEKUNÓW I UCZESTNIKÓW OBOWIĄZKOWA!!!


UCZESTNICY WYJAZDU PROSZENI SĄ O NIEZWŁOCZNE ZGŁOSZENIE SIĘ DO P. BARBARY WILD LUB P. ANDZREJA PADULI W CELU POBRANIA NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI NA WYJAZD!


Koordynatorzy wyjazdu: p. Barbara Wild & p. Andrzej Padula

Zwycięstwo w konkursie historycznym

W siedzibie Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, 22 października 2018 r. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu historycznego „Epizody niepodległości. Elity Ziemi Sądeckiej II Rzeczypospolitej i ich losy”.  W kategorii prac pisemnych pierwsze miejsce zdobył Konrad Biel z klasy 2 E (opiekun mgr Jacek Tomasik). W uroczystości wzięli udział m.in.: dr hab. Filip Musiał – dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie i dr Robert Ślusarek – dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

1.jpg2.jpg

 

 

Podkategorie

bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 free templates  Valid XHTML and CSS.

Strona używa ciasteczek, dzięki którym może działać lepiej. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej.Rozumiem