INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW!

Informujemy, że świadectwa ukończenia szkoły wydawane będą podczas egzaminów maturalnych, tj. w terminie: 08.06. 2020 – 29.06.2020 roku. W razie konieczności świadectwa można będzie odebrać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem szkoły. Szczegółowy    harmonogram odbioru świadectw będzie podany w terminie późniejszym.

Dyrekcja