Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

UWAGA:  KANDYDACI DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH (1f i 1g)!

* Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dla kandydatów do klas dwujęzycznych (1f i 1g) odbywa się w skróconym terminie:

od 15 czerwca do 22 czerwca 2020 r. do godziny 15.00.

* Kandydatów chętnych do klas  dwujęzycznych ( tylko klasy 1f i 1g) prosimy  o przesyłanie drogą mailową DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH  na adres mailowy szkoły: zso1ns@hoga.pl

Deklaracje należy  przesyłać na bieżąco,  najpóźniej do dnia 22 czerwca 2020 roku.

* Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych (1f i 1g) odbędzie się w dniu 24 czerwca (środa) o godz. 15.00 w budynku szkoły przy ulicy Długosza 5 w Nowym Sączu.