Click to listen highlighted text!

WAŻNE-MATURZYSTO PRZECZYTAJ !!!

1.Obowiązkowo zapoznaj się z dokumentami, które znajdują się w zakładce MATURA pn. :

  • Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 –I LO
  • Harmonogram wejścia na egzamin maturalny
  • Przydział szatni do sal egzaminacyjnych
  • Bezpieczeństwo przeprowadzania egzaminu maturalnego- procedury COVID

Szczególnie pamiętaj, że:

  • godzina i numer wejścia na teren szkoły w dniu egzaminu, jest zależne od sali ,  w której zdajesz egzamin !!!

Absolwenci  z poprzednich lat – proszeni są po odbiór w sekretariacie szkoły (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00) następujących druków:

  • hasła i loginu do konta w SIOEO (sprawdzenie wyników matury)
  • wydruku  dot. potwierdzenia zgodności danych przekazanych do SIOEO ( tam będzie informacja o numerach sal, gdzie zdający pisze dany egzamin)

2.Sprawdzaj na bieżąco informacje na stronie szkoły i w zakładce MATURA!!!

Skip to content Click to listen highlighted text!