Click to listen highlighted text!

INFORMACJA DLA KADYDATÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

INFORMACJA DLA KADYDATÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ (1g), PRZYSTĘPUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH.

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

odbędzie się w dniu

 07 czerwca 2021 r. godz. 15.00

w budynku I LO przy ulicy Jana Długosza 5
w Nowym Sączu w sali gimnastycznej

Uwaga!

 1.  Sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się w dniu
  07 czerwca 2021r. (poniedziałek) o godzinie 15.00
 2. Na sprawdzian kompetencji językowych należy przybyć o godzinie 14:40
  z ważnym dokumentem tożsamości (ze zdjęciem) i własnymi przyborami do pisania.
 3. Miejsce: sala gimnastyczna I LO, ul. Jana Długosza 5
 4. Osoby przystępujące do sprawdzianu kompetencji językowych proszone są o przysłanie deklaracji przystąpienia do w/w sprawdzianu do dnia 30 maja 2021r. Deklarację należy przysłać na adres: zso1ns@hoga.pl

Link do pobrania deklaracji

 • Wejście na salę gimnastyczną od ul. Kopernika
 • Wejście na teren szkoły obowiązkowo w maseczce
 •  Po wejściu na teren szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk
 • Na sprawdzian kompetencji językowych mogą przybyć jedynie osoby zdrowe, bez  żadnych objawów chorobowych.

Dyrekcja I LO

Skip to content Click to listen highlighted text!