Click to listen highlighted text!

Godziny pracy komisji rekrutacyjnej 23.07-30.07.2021

GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

23.07.2021 – 30.07.2021

GODZ. 9.00 – 15.00

PRACA KOMISJI REKRYTACYJNEJ – dostarczanie oryginałów dokumentów przez uczniów zakwalifikowanych – kompletowanie dokumentacji

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty
, karty informacyjnej potwierdzającej przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej wydanej przez dyrektora szkoły podstawowej, karty zdrowia, 2 opisanych zdjęć,  oryginalnych dokumentów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli uczeń posiada opinię lub orzeczenie z PPP), a także uzupełnionych dokumentów ze Strony Głównej Szkoły, tj.:

  1. podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły
  2. dokument „INFORMACJA O UCZNIU”
  3. informacja, czy dziecko posiada opinię lub orzeczenie z PPP
  4. oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na religię/etykę
  5. oświadczenie o rezygnacji z uczęszczania na zajęcia Wychowania do Życia w Rodzinie
  6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  7. deklaracja dla pielęgniarki szkolnej

Druki w/w dokumentów znajdują się na stronie szkoły w zakładce  DOKUMENTY/DRUKI/PRZYJĘCIE DO SZKOŁY/PODANIE DO I LO KOMPLET/DEKLARACJA DLA PILGNAIRKI SYKOLNEJ.

LINK 1

Link 2

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 02 sierpnia 2021r.

Skip to content Click to listen highlighted text!