Click to listen highlighted text!

ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY – 1g Termin złożenia wniosku i deklaracji do 30.05.2022 !

Kandydatom do ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO (1g) przypominamy o konieczności złożenia wniosku o przyjęcia do szkoły oraz przesłania „Deklaracji przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych” na adres mailowy: zso1ns@hoga.pl najpóźniej do dnia 30 maja 2022r.

1) Prezentacja klasy dwujęzycznej
2)Zarządzenie nr 1 do Szkolnego Regulaminu Rekrutacji – Warunki przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego
3) Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu  kompetencji językowych
4) Przykładowe sprawdziany kompetencji językowych

Tourist with British umbrella in telephone box and Big Ben in London
Skip to content Click to listen highlighted text!