Click to listen highlighted text!

I etap rekrutacji

24 czerwca  – 12 lipca 2022 r.

Przyjmowanie uwierzytelnionych przez dyrektora szkoły podstawowej kopii:

–    świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

  • zaświadczenia o wynikach ósmoklasisty (1 lipca wyniki; 8 lipca uczniowie otrzymują zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty i jego kopię)
  • dokumentów potwierdzających tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
  • dokumentów potwierdzających tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

W terminie  24 czerwca  – 12 lipca 2022 r. kandydat może  złożyć nowy wniosek, w tym  dokonać zmiany  wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.

Komisja Rekrutacyjna dyżuruje w sali 03 w godzinach:

24 czerwca 2022 (piątek)   godz. 10.00 – 14.00

27 czerwca (poniedziałek) –  30 czerwca 2022r. (czwartek)           godz. 9.00 – 14.00

01 lipca 2022r.  (piątek)  – 12 lipca 2022r. (wtorek)                        godz. 10.00 – 14.00

Skip to content Click to listen highlighted text!