Click to listen highlighted text!

Rekrutacja

W dniu 19 lipca 2022 r. do godz.12.00 podana zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (system elektroniczny, lista wywieszona w budynku szkolnym).

Jeśli twoje nazwisko i imię znalazło się na liście kandydatów zakwalifikowanych, to w dniach

20  lipca 2022r. – 25 lipca 2022r. w godzinach: 9.00 -14.00 należy potwierdzićwolę przyjęcia do danej klasy I.

Wymagane dokumenty:

  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  2. oryginał zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata/ finalisty konkursów (o ile kandydat posiada)
  3. karta informacyjna potwierdzająca przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej wydanej przez dyrektora szkoły podstawowej,
  4. karta zdrowia,
  5. 2 fotografie (opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia), 
  6. oryginał orzeczenia lub opinii publicznej  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (o ile kandydat posiada),
  7. starannie i czytelnie uzupełniony komplet dokumentów dla kandydata I LO (podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły, dokument „INFORMACJA O UCZNIU”, klauzula informacyjna, oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na religię/etykę, oświadczenie o rezygnacji z uczęszczania na zajęcia Wychowania do Życia w Rodzinie) – do pobrania link
  8. deklaracja dla pielęgniarki szkolnej – do pobrania link

Kandydacie!

Upewnij się, że zabierasz ze sobą cały komplet wymaganych dokumentów.

Uwaga!

Niedostarczenie w/w dokumentów w terminie do 25 lipca 2022r  (do godziny 14.00) oznacza rezygnację kandydata    z przyjęcia do szkoły.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi dnia          26 lipca 2022 r. do godziny 12.00.

Skip to content Click to listen highlighted text!