Click to listen highlighted text!

Pożegnanie absolwentów I LO

Pożegnanie absolwentów I LO

26 kwietnia b.r. odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów naszej szkoły, na którą przybyli: dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, absolwentki i absolwenci oraz ich rodzice. Serdeczne słowa życzeń do uczniów kończących naukę w I LO skierowali: dyrektor szkoły Pan Jacek Tomasik, przedstawicielka Rady Rodziców Pani Magdalena Woźniak oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Natalia Szczepaniak. Przemawiający życzyli absolwentom najlepszych wyników egzaminów maturalnych, spełnienia marzeń i życiowych sukcesów. Tomasz Sowa, w imieniu absolwentów, podziękował  dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom za ich pracę, przekazywaną wiedzę, serdeczność i codzienne wsparcie oraz koleżankom i kolegom za miły, wspólnie spędzony w szkole czas. Dyrektor szkoły przekazał listy gratulacyjne rodzicom absolwentów, którzy ukończyli  I LO z wyróżnieniem oraz serdecznie podziękował rodzicom zaangażowanym w pracę na rzecz szkoły. Absolwenci złożyli ślubowanie na sztandar szkoły oraz przekazali go – zgodnie z tradycją – młodszym uczniom.

W roku szkolnym 2023/24 I LO ukończyło 250 absolwentek i absolwentów, z których 63 ukończyło szkołę z wyróżnieniem i otrzymało pamiątkową monografię ufundowaną przez Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół I LO oraz nagrody zakupione przez Szkolną Radę Rodziców.

Weronika Stach, Maciej Kiczyński, Julia Pachut, Aleksandra Baczyńska, Maciej Kożuch, Paweł Drwal i Katarzyna Wandas ukończyli szkołę z ocenami celującymi i bardzo dobrymi, tym samym uzyskując wpis do Złotej Księgi Absolwentów i pamiątkowe pióra.

Joanna Gabryś i Maria Sawina z klasy 4b oraz Katarzyna Wandas z klasy 4h uzyskały najwyższą średnią ocen – 5,38.

Joanna Gabryś i Paulina Pajor z klasy 4b oraz Julia Stępień z klasy 4h uzyskały 100% frekwencji w ciągu czterech lat nauki w liceum.  

Wyjątkowo liczna jest tegoroczna grupa laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz konkursów tematycznych. Sukcesy naszych absolwentów zapewniły im zwolnienie z egzaminu maturalnego i przyjęcie na wybrane kierunki studiów, a społeczności szkolnej dały powód do radości i  dumy.

Szczególnymi osiągnięciami może poszczycić się Jakub Sułkowski z klasy 4g – laureat 75. Olimpiady Matematycznej w roku szkolnym 2023/24 oraz Finalista z wyróżnieniem XXXI Olimpiady Informatycznej w roku szkolnym 2023/24

Jakub jest również: trzykrotnym Laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH   z matematyki,  Podwójnym Finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH  z informatyki oraz zdobywcą I miejsca w XX Konkursie Programistycznym Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu w roku szkolnym 2022/ 2023.

Opiekunowie: dr Katarzyna Jermakowicz – matematyka, mgr inż. Sebastian Jermakowicz – informatyka

Wśród nagrodzonych laureatów i finalistów ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych znaleźli się również:

Mateusz Szymański z klasy 4e –Dwukrotny Laureat (XXXVI i XXXVII) Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – opieka: mgr Agnieszka Górecka

Katarzyna Wandas z klasy 4h – Finalistka LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w  roku szkolnym 2022/23, opiekun: mgr Bernadeta Odrzywolska.

Kasia uzyskała również tytuł Finalistki XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego: „Wojny nie mają zwycięzców” w roku szkolnym 2021/22 – opiekę sprawowały  mgr Bernadeta Odrzywolska oraz mgr Aneta Grabowska

Jakub Małkiewicz z klasy 4h – Finalista XXXIV Olimpiady Filozoficznej w roku szkolnym 2021/22 – opieka:  mgr Małgorzata Szewczuk  oraz zdobywca  I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Patriotycznej w roku szkolnym 2022/23- opieka mgr Aneta Grabowska

Bartosz Janisz z klasy 4h – Finalista XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i naszą” w roku szkolnym 2023/24 – opieka:  mgr Aneta Grabowska

Kamil Giza z klasy 4c – Finalista XXII Olimpiady Znajomości Afryki w roku szkolnym 2023/2024 – opiekunowie: mgr Jacek Tomasik, mgr Mariusz Sieczko

Kacper Białończyk z klasy 4c – Finalista etapu wojewódzkiego Olimpiady ,,Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego” w roku szkolnym 2022/23 – opiekun: mgr Jacek Tomasik

Mikołaj Marcisz z klasy 4e – Finalista VII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i  Obronności w roku szkolnym 2022/2023 – opiekun: mgr Wojciech Kurek 

Laureaci i Finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych i tematycznych:

Anna Ptaśnik  z klasy 4e – Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH w roku szkolnym 2023/ 2024 oraz Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej OKAWANGO w roku szkolnym 2022/2023 –  opiekun: mgr Mariusz Sieczko

Emilia Zbozień z klasy 4h – Laureatka XXVIII Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim i Finalistka etapu okręgowego Olimpiady  Wiedzy Historycznej COPTIOSH w roku szkolnym 2023/24 – opieka: mgr Aneta Grabowska

Norbert Kunicki z klasy 4a – Laureat II stopnia konkursu “O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej” w roku szk. 2023/24 – opieka: mgr Elżbieta Lankof

Bartłomiej Matyszok również z klasy 4a Laureat III stopnia konkursu “O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej” w roku szk. 2023/24 – opieka: mgr Elżbieta Lankof

Maciej Kożuch z klasy 4f – Laureat II stopnia XVII Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z geografii z elementami geologii  w roku szkolnym  2023/ 2024 – opieka: mgr Alicja Putek

Maciej Baczyński z klasy 4c – Laureat VIII oraz Finalista VII Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej ,,Polska – Szwecja, między rywalizacją a współpracą” – opiekun: mgr Jacek Tomasik

Angelika Baran z klasy 4c – Finalistka VII  Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej ,,Polska – Szwecja, między rywalizacją a współpracą” w roku szkolnym 2022/23 – opiekun: mgr Jacek Tomasik

Natalia Dutka z klasy 4c – Finalistka VII oraz VIII edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej – opieka: mgr Ewa Kołacz

Emilia Baranowska oraz Aleksandra Ortyńska z klasy 4c – Finalistki etapu ogólnopolskiego Olimpiady ,,Zwolnieni z Teorii” w roku szk. 2021/2022 – opieka: mgr Sabina Pasiut.

Karolina Biel z klasy 4f – II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim oraz I miejsce  w Międzyszkolnym Konkursie Poezji Sybirackiej ( etap powiatowy ) –  w roku szkolnym  2022/ 2023 – opieka:  mgr Zuzanna Bocheńska

Maria Sawina oraz Joanna Gabryś z klasy 4b – obie uzyskały tytuł Laureata konkursu historycznego “Ziemia Sądecka od przeszłości do współczesności”, w roku szkolnym 2021/2022 oraz Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Historycznego “Mój Region, Moja Duma, Moje Miasto Moja Duma”, w roku szkolnym 2020/2021 –   opieka: mgr Aneta Grabowska

Kacper Wachel z klasy 4b – Laureat konkursu historycznego „Ziemia Sądecka od przeszłości do współczesności” w roku szkolnym 2022/2023 – opieka: mgr Aneta Grabowska

Podziękowania skierowane zostały również do absolwentów , którzy godnie reprezentowali I LO na zawodach sportowych:

Michał Rączka, Sławomir Szkarłat i Kacper Wachel – I miejsce w Mistrzostwach Nowego Sącza w Koszykówce Chłopców oraz III miejsce w Mistrzostwach Rejonowych w Koszykówce Chłopców  w roku szkolnym 2022/23, opiekun: mgr Andrzej Fałowski

Jan Saczka – I miejsce w Mistrzostwach Nowego Sącza w Szachach Drużynowych w roku szkolnym 2022/23 oraz 2023/24 – opieka: mgr Katarzyna Pasiut

Kinga Gruca z klasy 4f – I miejsce w Mistrzostwach Nowego Sącza w Szachach Drużynowych   w roku szkolnym 2023/24 – opieka: mgr Katarzyna Pasiut

Należy również wymienić absolwentów szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły, gdyż ich społeczna aktywność  uczyniła codzienność szkolną bardziej przyjazną, inspirującą i barwną:

Zofia Brożek oraz Jakub Liwerski – Wilk z klasy 4a – praca na rzecz Samorządu Uczniowskiego

Magdalena Kogut, Angelika Baran, Klaudia Kołdras, Oliwia Brdej oraz Maciej Baczyński  z klasy 4c – prowadzenie szkolnego dziennikarstwa w formie „Podcastowych Kronik Długosza” oraz Julia Pikoń – praca na rzecz Samorządu Uczniowskiego w sekcji obsługa techniczna  w latach 2020-2024

Mikołaj Marcisz z klasy 4e – drużynowy I Nowosądeckiej Drużyny Wędrowniczej  “Czarna Jedynka”, Wiceprzewodniczący Samorządu Szkolnego oraz Radny Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza w latach 2022-2023

Wiktoria Bukowiec – Przewodnicząca Samorządu Szkolnego w latach 2022-2023.

Wiktoria i Mikołaj wykazali się również aktywnością na rzecz wolontariatu szkolnego.

Beata Janczura, Zuzanna Kamińska , Justyna Słowik , Kamila Tokarczyk , Karolina Pasionek , Julia Pachut , Hanna Kołbon z klasy 4e – praca na rzecz szkolnego wolontariatu.

Maciej Kożuch, Aleksandra Baczyńska, Oliwia Kiełbasa, Maciej Wańczyk z klasy 4f –  praca  na rzecz środowiska szkolnego

Małgorzata Borek z klasy 4h – liderka Scholii Szkolnej w latach 2022-2024

Justyna Szmit z klasy 4d, Anna Porębska z klasy 4i oraz Patryk Franczak z klasy 4e – reprezentanci Pocztu Sztandarowego. Oprócz dyplomu  i nagrody wyróżnieni otrzymali odznaczenie – tarczę szkoły.

Angelika Baran, Magdalena Kogut, Paweł Kwiczala z klasy 4c oraz Julia Zaprzelska z klasy 4g – praca na rzecz Młodzieżowego Chóru SCHERZO

Nagrody  dla wszystkich nagrodzonych absolwentów ufundowała Szkolna Rada Rodziców  przy
I LO.

Tegorocznym absolwentom dziękujemy za wspólne cztery lata oraz życzymy im świetnych maturalnych wyników, realizacji planów, spełnienia marzeń i szczęśliwego życia!

Żegnamy was słowami Wisławy Szymborskiej:

Każdy przecież początek, to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie.”

Skip to content Click to listen highlighted text!