Materiały dla klasy pierwszej trzyletniego liceum z wiedzy o społeczeństwie - zakres podstawowy.