Click to listen highlighted text!

Indeksy dla naszych laureatów

W III Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Polska – Szwecja. Między rywalizacją i współpracą” laureatami zostali: Radosław Ptaszek (3K) i Julia Krok (2K), a także uzyskali przyjęcie na studia bez postępowania rekrutacyjnego na 3 uniwersytety i 18 kierunków (analiza i kreowanie trendów, bezpieczeństwo narodowe, historia, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, wojskoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, turystyka i rekreacja, studia skandynawsko-bałtyckie, zarządzanie informacją i bibliologia, kulturoznawstwo, inne kierunki: filologiczne, humanistyczne oraz pedagogiczne). Tytuł finalisty otrzymali: Emilia Swigut 1 C, Jagoda Papież 1 C, Karina Harnik 1 C, Agata Frączek 1 C, Filip Gibas 1 C, Maria Szwarkowska 1 D, Alicja Gizicka 1 D, Kamila Sus 1 D, Klemens Ogórek 2 E, Aleksandra Wysowska 2 K, Ewelina Migacz 2 K (opiekun laureatów i finalistów mgr Jacek Tomasik) oraz Mikołaj Gumulski 2 F (opiekun mgr Michał Zacłona).

Skip to content Click to listen highlighted text!