Aktualności

5. 11 Listopada – Narodowe Święto NiepodległościObchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości jest polskim świętem państwowym upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

                  11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania bojowe Wielkiej Wojny. Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość.

Należy wspomnieć, że Rada Regencyjna Królestwa Polskiego powstała w związku z ogłoszeniem „aktu 5 listopada” przez cesarzy niemieckiego i austriackiego. Zapowiadano w nim utworzenie na ziemiach odebranych Rosji samodzielnego Królestwa Polskiego.

Na przełomie października i listopada 1918 r. wobec rozpadu monarchii austro-węgierskiej  i zapowiedzi bliskiej klęski Niemiec Polacy coraz wyraźniej odczuwali, że odbudowa niepodległego państwa polskiego jest bliska. Zaistniała sytuacja międzynarodowa była dla Polski wyjątkowo korzystna. Cztery lata wcześniej w chwili wybuchu I wojny światowej Polacy mogli jedynie pomarzyć o tym, że w momencie jej zakończenia wszystkie trzy państwa zaborcze będą właściwie bezsilne. Jednak szansy danej przez historię Polacy nie zmarnowali i aktywnie przystąpili do przejmowania władzy na ziemiach polskich okupowanych przez państwa centralne.

W Cieszynie już od 19 października 1918 r. działała i sprawowała funkcje rządowe Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego pod  przewodnictwem księdza Józefa Londzina.
28 października 1918 r. w Krakowie posłowie polscy do parlamentu austriackiego powołali Polską Komisję Likwidacyjną, która dwa dni później przejęła władzę w Galicji. Na jej czele stanął Wincenty Witos, przywódca PSL „Piast”.31 października rozpoczęto przejmowanie władzy w okupowanej przez Austro-Węgry części Królestwa. W nocy z 6 na 7 listopada w zajętym kilka dni wcześniej Lublinie powołano Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, którego premierem został Ignacy Daszyński, przywódca galicyjskich socjalistów.
W Warszawie od września 1917 r. działała powołana przez Niemcy i Austro -Węgry Rada Regencyjna. Jej członkami byli  książę Zdzisław Lubomirski, arcybiskup Aleksander Kakowski i hrabia Józef Ostrowski. W grudniu 1917 r. Rada Regencyjna  utworzyła gabinet ministrów, na czele którego stanął Jan Kucharzewski. Na początku listopada 1918 r. regenci zdawali sobie sprawę, że ich polityczna rola dobiega końca i starali się powołać rząd, który miałby szerokie poparcie społeczne i któremu mogliby oddać władzę z przekonaniem, że w możliwie krótkim czasie przeprowadzi on wybory do Sejmu.

Sytuację polityczną w Warszawie zmieniło w sposób zasadniczy przybycie 10 listopada 1918 r. specjalnym pociągiem z Berlina uwolnionego z twierdzy magdeburskiej Józefa Piłsudskiego. Na Dworcu Głównym powitał go m.in. reprezentujący Radę Regencyjną  książę Zdzisław Lubomirski.

Tuż po przybyciu do Warszawy Józef Piłsudski odbył rozmowy z członkami Rady Regencyjnej. W ich wyniku zrezygnował z planowanego wyjazdu do Lublina, gdzie od trzech dni na wyzwolonych terenach działał Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele.  Rząd ten zresztą na wiadomość o powrocie Piłsudskiego z Magdeburga oddał mu się do dyspozycji. Na decyzję Piłsudskiego o pozostaniu w stolicy bez wątpienia miał wpływ fakt, iż w dniu jego przybycia do Warszawy niemiecka okupacja była już w stanie rozkładu i perspektywa utworzenia Rządu Narodowego w stolicy wydawała się bardzo bliska. Generalny Gubernator gen. Hans von Beseler potajemnie opuścił miasto, a Polska Organizacja Wojskowa razem z żołnierzami Polskiej Siły Zbrojnej, będącej pod rozkazami Rady Regencyjnej, przystąpiły do rozbrajania stacjonujących w Warszawie oddziałów niemieckich. Na ogół akcja rozbrajania przebiegała bez walki, choć zdarzały się również ostre starcia. Żołnierzy niemieckich wraz z urzędnikami w Warszawie było ok. 30 tys., natomiast w całym Królestwie 80 tys. Jeśli dodać do tego wojska niemieckie stacjonujące na froncie wschodnim, których liczebność wynosiła ok. 600 tys., to widać wyraźnie, iż gdyby jednostki niemieckie zamierzały stawiać opór, to wówczas powstające państwo polskie znalazłoby się bez wątpienia w sytuacji krytycznej. Na szczęście większość niemieckich żołnierzy myślała wówczas przede wszystkim o tym, jak najszybciej powrócić do domów. Problemem ewakuacji niemieckiej armii Józef Piłsudski zajął się zaraz po przybyciu do stolicy. Jeszcze 10 listopada doszło do jego spotkania z niemiecką Centralną Radą Żołnierską, gdzie w wyniku zawartych porozumień do 19 listopada ewakuowano jednostki niemieckie z Królestwa. Przyjazd Piłsudskiego do Warszawy wywołał powszechny entuzjazm jej mieszkańców i tylko o jeden dzień wyprzedził wiadomość o tym, że w okolicach Compiegne delegacja rządu niemieckiego podpisała zawieszenie broni, które kończyło działania bojowe I wojny światowej.W tych dniach Polacy uświadomili sobie, że po latach niewoli odzyskali niepodległość. Atmosferę tej wyjątkowej chwili tak opisywał Jędrzej Moraczewski: „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma <<ich>>. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (…) Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu najwyższej radości”.(za M. Jarosiński PAP)

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna „wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednolicenia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju” przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podległych, brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Trzy dni później Rada Regencyjna rozwiązała się, oświadczając jednocześnie, iż „od tej chwili obowiązki nasze i odpowiedzialność względem narodu polskiego w Twoje ręce, Panie Naczelny Dowódco, składamy do przekazania Rządowi Narodowemu”. Józef Piłsudski mając powszechne poparcie społeczne zdecydował się przejąć władzę od regentów, podkreślając w ten sposób jej ciągłość i legalny charakter. Nie wszyscy byli zadowoleni z tej procedury, wskazując na to, iż Piłsudski nie powinien być sukcesorem instytucji powołanej do życia przez okupantów.

Bez względu na te komentarze Józef Piłsudski stał się rzeczywistym przywódcą tworzącego się państwa polskiego. Rząd lubelski rozwiązał się, Rada Regencyjna ustąpiła, a Polska Komisja Likwidacyjna zaakceptowała istniejącą sytuację.

13 listopada Piłsudski powierzył misję tworzenia nowego gabinetuwłaśnie szefowi rozwiązanego rządu lubelskiego Ignacemu Daszyńskiemu. Zakończyła się ona jednak niepowodzeniem, przede wszystkim z powodu sprzeciwu stronnictw prawicowych, zwłaszcza Narodowej Demokracji.Ostatecznie 18 listopada pierwszy oficjalny rząd niepodległej Polski utworzył inny socjalista Jędrzej Moraczewski, który nie wzbudzał tak wielkich obaw prawicy, jak Daszyński.

22 listopada 1918 r. nowy rząd opracował„Dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej”, a Józef Piłsudski go zatwierdził.Na mocy tego dekretuPiłsudski obejmował jako Tymczasowy Naczelnik Państwa „Najwyższą Władzę Republiki Polskiej” i miał ją sprawować do czasu zebrania się Sejmu Ustawodawczego. Dekretem z 28 listopada 1918 r. wybory do Sejmu zarządzone zostały w dniu 26 stycznia 1919 r.

Listopad 1918 r. był dopiero początkiem budowy niepodległej Polski i początkiem walki o jej granice.  29 listopada 1918 r. Józef Piłsudski zwracając się w Belwederze do grona najbliższych współpracowników tak mówił o odzyskanej niepodległości: „Jest to największa, najdonioślejsza przemiana, jaka w życiu narodu może nastąpić. Przemiana, w której konsekwencji powinno się zapomnieć o przeszłości; powinno się przekreślić wielkim krzyżem starem porachunki (…) A czas przed nami jest krótki i tylko wspólnym wysiłkiem możemy zdecydować na jakiej przestrzeni, w jakich granicach naszą wolność obwarujemy i jak silnie staniemy na nogach, zanim dojdą z powrotem do siły i pełnego głosu sąsiedzi ze wschodu i z zachodu”.

Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada

Coroczne obchody Święta Niepodległości odbywają się 11 listopada – ten dzień został wyznaczony jako data umowna odzyskania niepodległości.

Oficjalnie Święto Niepodległości zaczęto regularnie obchodzić 11 listopada 1937 roku, przy czym obchody odbyły się tylko dwa lata z rzędu ze względu na wybuch II wojny światowej w 1939 roku. W 1945 roku święto zniesiono na czas okupacji, a przywrócone zostało jako Narodowe Święto Niepodległości dopiero w 1989 roku.

Obecnie 11 listopada jest świętem wolnym od pracy, które jest co roku uroczyście obchodzone w całej Polsce. Popularnością cieszą się wydarzenia cykliczne takie jak biegi niepodległości, parady uliczne, koncerty patriotyczne, wystawy czy inscenizacje historyczne.

W 2018 roku zorganizowane zostały w całej Polsce uroczyste obchody z okazji stulecia odzyskania niepodległości. W wielu miastach na cały rok zaplanowano wydarzenia, wystawy, koncerty, konferencje i spotkania w celu upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Główne uroczystości obchodów Narodowego Święta Niepodległości tradycyjnie odbyły się 11 listopada.

Jednym z najbardziej charakterystycznych wydarzeń cyklicznych organizowanych w celu upamiętnienia Narodowego Święta Niepodległości jest odbywający się w Warszawie Marsz Niepodległości. Jest on manifestacją w formie pochodu, który co roku

11 listopada przechodzi ulicami Warszawy.

Chociaż liczne marsze z okazji dnia niepodległości odbywały się po 1989 roku w różnych miastach Polski, to właśnie warszawski Marsz Niepodległości urósł do rangi wydarzenia organizowanego na największą skalę.

                                                                                                                  Opracowanie

                                                                                                                 mgr Maria Król

Wykorzystano:
-Wikipedia
-Dzieje.pl

4. KONSULTACJE Z J. FRANCUSKIEGO

 ZAJĘCIA DODATKOWE Z J. FRANCUSKIEGO „Innowacja pedagogiczna – Język francuski na co dzień w filmie, książce i piosence” odbywają się on-line na Teams,

wtorek godz.19:30

3. DORADZTWO ZAWODOWE ON-LINE

W ramach zajęć on-line na Teams Pani mgr Kinga Kulig prowadzi konsultacje w ramach doradztwa zawodowego.

http://1lonowysacz-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/kkulig12_1lonowysacz_onmicrosoft_com/Efvl3I-iemhJhcwM2peZSMUBoMos9suAMRuzWgVehe-ISw?e=h9xKYM2. Funkcjonowanie internatu w czasie zdalnego nauczania

Informujemy, że przez cały czas  trwania zdalnego nauczania w internacie codziennie dyżurują wychowawcy w godz. 9.00 – 13.00

W razie potrzeby można kontaktować się z nami telefonicznie, e-mailowo, przez e-dziennik lub poprzez platformę TEAMS

Telefon: 18 443 65 90

E-mail: internat@dlugosz.edu.pl

Adresy e-mailowe do wychowawców:

egadek@dlugosz.edu.pl

akornakiewicz@dlugosz.edu.pl

mkrol@dlugosz.edu.pl

ukedzierska@dlugosz.edu.pl

kkulig@dlugosz.edu.pl

wdurlak@dlugosz.edu.pl

Wszystkim Wychowankom i Rodzicom życzymy dużo zdrowia.

Dbajcie o siebie i innych stosując się do obowiązujących wytycznych.

Pozdrawiamy serdecznie  i do zobaczenia.

                                                                        Kierownik internatu oraz wychowawcy1. ZAKWATEROWANIE DO INTERNATU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

INTERNAT im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu 

Szanowni Rodzice!

Drodzy Wychowankowie!

Rozpoczynający się rok szkolny z uwagi na trwającą epidemię będzie bardzo trudny. Tworząc wspólnotę, wszyscy musimy dbać o siebie nawzajem.


          Aby zapewnić bezpieczeństwo młodzieży mieszkającej w Internacie zostały zmienione zasady funkcjonowania placówki. Musimy bezwzględnie przestrzegać zasad związanych z reżimem sanitarnym.

Prosimy rodziców oraz młodzież o zapoznanie się z treścią następujących dokumentów:

 1. Regulamin funkcjonowania Internatu im. T. Kościuszki przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Długosza w Nowym Sączu w czasie epidemii na rok szkolny 2020/2021
 2. Wytyczne dla Rodziców i Wychowanków Internatu.

Rodziców prosimy o ścisłą współpracę wychowawczą i bezzwłoczne reagowanie na trudne sytuacje jakie mogą się zdarzyć, szczególnie te związane ze zdrowiem. W przypadku pojawienia się u dziecka objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub innych, Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do natychmiastowego zabrania dziecka z Internatu i skontaktowania się ze swoim lekarzem rodzinnym, który podejmie decyzję o dalszym postępowaniu medycznym. W trakcie oczekiwania na przyjazd rodziców, dziecko zostanie odizolowane od reszty uczniów, a w razie potrzeby zostanie wezwane pogotowie ratunkowe.

KWATEROWANIE UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO INTERNATU

Kwaterowanie uczniów w Internacie rozpoczynamy 31 sierpnia od godz. 15.00

W związku ze stanem epidemii COVID-19 nie jest możliwe tłumne przyjeżdżanie do internatu celem zakwaterowania oraz podpisania stosownych dokumentów.


Prosimy uczniów o zgłaszanie się następująco:

godz. 15.00 – 17.30  – uczniowie klas I

godz. 18.00 – 20.00  – uczniowie klas II i III

Podczas kwaterowania, do budynku (poza wyznaczonymi strefami niezbędnymi do załatwienia formalności związanych z przyjęciem ucznia do Internatu) wchodzą tylko przyjęci uczniowie z 1 rodzicem . Kwaterowanie odbywać będzie się w pełnym reżimie sanitarnym tzn. wychowankowie, pracownicy Internatu i rodzice mają obowiązek zakrycia nosa i ust, jak również należy zachować dystans społeczny i dezynfekować ręce po wejściu do budynku.
Przepraszamy Rodziców / Opiekunów, ale nie mogą wejść na teren budynku w związku
z obowiązującym reżimem sanitarnym.
 

 • Wychowankowie przyjeżdżający do Internatu muszą posiadać własny komplet bielizny pościelowej. Kołdry, poduszki i koce są na wyposażeniu Internatu.
 • Rzeczy osobiste należy ograniczyć do niezbędnego minimum, co ułatwi utrzymanie czystości i porządku w pokojach.
 • Stołówka Internatu rozpoczyna wydawanie posiłków od 1 września.
  W dniu kwaterowania stołówka będzie nieczynna. Należy zaopatrzyć dziecko
  w prowiant we własnym zakresie.
 • W tym roku szkolnym z powodu epidemii nie odbędzie się zebranie
  z rodzicami. Wszystkie wątpliwości, zapytania można kierować na adres
  e-mailowy Internatu internat@dlugosz.edu.pl  lub telefonicznie pod
  nr 18 443 65 90
 • W celu usprawnienia kwaterowania młodzieży prosimy rodziców o wcześniejsze wydrukowanie i wypełnienie dokumentów do celów meldunkowych (dotyczy uczniów niepełnoletnich) – zgłoszenie pobytu czasowego (DRUK), wypełnić wg (WZÓR)
 • Z uwagi na panujący stan epidemii przepisy dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych mogą ulec zmianie. Prosimy o uważne śledzenie informacji zamieszczonych na stronie szkoły.

Informacja dotycząca wysokości opłat za pobyt i żywienie
w internacie w roku szkolnym 2020/2021

Czesne  – 105,00 zł miesięcznie

Dzienna stawka żywieniowa  – 12,00 zł           

w tym:      śniadanie I i II  – 3,80 zł

                   obiad – 5,20 zł

                   kolacja – 3,00 zł

Opłaty za wyżywienie i pobyt w internacie należy uiszczać terminowo najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący
na konto szkoły !!!

W przypadku nieterminowych wpłat szkoła jest zobowiązana do naliczenia odsetek za zwłokę.

Nr konta bankowego:

5810 5014 4510 0000 2353 0642 86

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu

W treści przelewu wpisujemy:

imię i nazwisko wychowanka

opłata za wyżywienie i zakwaterowanie w Internacie za miesiąc …

Wyżywienie w internacie jest obowiązkowe. Uczniowie mogą wypisać się ze śniadań w poniedziałki i obiadów w piątki. Te posiłki nie są obowiązkowe ze względu na późny przyjazd dziecka do internatu w poniedziałek lub wczesny wyjazd dziecka do domu w piątek.  W tym celu należy ten fakt zgłosić do pani Intendentki zaraz na początku każdego miesiąca, kwota za odpisane posiłki zostanie odliczona od naliczenia za żywienie na dany miesiąc lub zostanie o tę kwotę pomniejszone naliczenie na miesiąc następny.

W razie uzasadnionej nieobecności (choroba, wycieczka, zdarzenie losowe), wychowanek ma prawo do zwrotu należności za niewykorzystane posiłki wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu nieobecności, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem ( do godziny 10.00 dnia poprzedzającego odpis z wyżywienia). Nie ma możliwości odliczania pojedynczych posiłków.

Wszystkie posiłki  przygotowywane są zgodnie  z  zasadami  racjonalnego żywienia.
Żywienie w internacie jest żywieniem zbiorowym!Skip to content