Click to listen highlighted text!

Grono pedagogiczne

Dyrekcja
mgr Andrzej Padula – dyrektor 
mgr Sabina Pasiut – wicedyrektor ds. dydaktycznych
mgr Barbara Lorek – wicedyrektor ds. wychowawczych

Pedagog
mgr Monika Gwiżdż-Smaga

Psycholog
mgr Maria Gałek

Pielęgniarka szkolna
st. piel. dypl. Danuta Połomska

Konsultacje z rodzicami

Grono Pedagogiczne 

Nazwisko i imię Przedmiot Wychowawstwo
Andrzejewska Grażyna matematyka 
Bocheńska Zuzanna język polski 3a_3
Bulzak Jakub historia
Chrząstowski Jarosław język niemiecki
Citak Andrzej chór 
Dercz Jolanta fizyka 1i
Dumieńska Małgorzata  język angielski 1f
Durlak Wiesława

 wychowawca w internacie


Fałowska Alina język angielski 
Fałowski Andrzej wychowanie fizyczne 1g
Fecko Małgorzata język angielski 
ks. Franczyk Grzegorz religia 
Gajewska Elżbieta wychowanie fizyczne 
Gałek Mariapsycholog
Gargula Małgorzatageografia
Gawlik Beata język angielski 
Gawlik-Koprowska Renata matematyka 3d
Gądek Elżbieta kierownik internatu 
Grabowska Aneta historia, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie 2h
Gwiżdż-Smaga Monika pedagog szkolny 
Hyclak Sabina język niemiecki
ks. Jawor Marekreligia
Jermakowicz Katarzyna matematyka
Jermakowicz Sebastian informatyka 2g
Kamińska Kamila biologia 3a
Kędzierska Urszula wychowawca w internacie 
Kleczyńska Wioletta język angielski 
Kołacz Ewa język polski 2c
Kornakiewicz Agnieszka wychowawca w internacie 
Kotlarz Tomasz wychowanie fizyczne 3h
Krupa Katarzyna język polski 
Król Maria wychowawca w internacie 
Kukuła Edyta matematyka 3g_3
Kukuła Marek matematyka
Kulesza Urszula język niemiecki, biblioteka
Kulig Iwona wychowanie fizyczne 2a
Kulig Kinga wos, podstawy przedsiębiorczości 
Kurek Wojciech edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka, wychowanie fizyczne 
Kuropeska Jan religia 
Kuźma Piszczek-Małgorzata biologia 
Kwiatkowski Janusz wychowanie fizyczne 
Kwiatkowski Paweł wychowanie fizyczne 3g
Lankof-Klewar Elżbieta matematyka
Laszczyk Krzysztof matematyka/informatyka 2d
Laszczyk Olga matematyka 3f_3
Lebdowicz Katarzyna plastyka 
Ligęza Przemysław język angielski 
Lorek Barbara język angielski 
Łatka Krystyna matematyka 3e_3
Malczak Joanna język angielski 
Migacz Anita wychowanie fizyczne 3d_3
Moszkowska-Wrotniak Danuta język angielski 2e
Muchniewicz-Gagatek Edyta język niemiecki
Odrzywolska Bernadeta język polski
Oksztul Zytajęzyk francuski
Padula Andrzej język niemiecki 
Pasiut Jan wychowanie fizyczne 3c
Pasiut Katarzyna wychowanie fizyczne 2b
Pasiut Sabina przedsiębiorczość 
Pawłowska -Cieśla Anna język francuski 1e
Popowska-Poręba Małgorzata chemia 3b
Popardowska Sylwia Chemia 1j
Puchała Jadwiga język angielski 1a
Putek Alicja geografia 3f
Rak Paweł wychowanie fizyczne 3c_3
Rapcia Grzegorz język polski 
Rogowska Łucja język francuski 
Rybski Aleksander matematyka 
Rychlewski Piotr historia, wos 1c
Rysiewicz- Bochenek Katarzynawychowawca w internecie
Sieczko Mariusz geografia 3e
Stefańska Maria religia 
Suwała Ewa język angielski 
Szewczuk Małgorzata język polski, filozofia, wiedza o kulturze 3h_3
Szkarłat-Mleczko Małgorzata biologia 
Tomasik Jacek historia, wos 2i
Waksmundzka-Góra Anna chemia 1b
Wańczyk Feliks fizyka 
Wąsowicz Dorota język polski 1d
Wąsowicz-Bodziony Ewa język niemiecki 2f
Wild Barbara język angielski, historia, filozofia 
Wojtas Sylwia język angielski 3b_3
Woźniak Jolanta bibliotekarz 
Żelasko Jarosław informatyka

Dyrektorzy I Liceum:
Wojciech Klimaszewski 1818-1836
Jerzy Merwarth 1837
Wincenty Keidosch 1838
Jerzy Föerster 1839
Józafat Zaleski 1840-1841
Karol Barański 1842
Franciszek Kautny 1843-1844
Augustyn Lipiński 1844-1848
Jan Daszkiewicz 1849-1851
Ignacy Stawiarski 1852-1855
Kalikst Kruczkowski 1856-1862
Ludwik Klemensiewicz 1863-1887
Manuel Kiszakiewicz 1888-1899
Stanisław Rzepiński 1899-1912
Michał Pelczar 1912-1933
Bolesław Redlich 1933-1939
Feliks Rapf 1945-1946
Franciszek Łapka 1946-1962
Alfons Garguła 1962-1972
Jan Szopa 1972-1980
Stanisław Chwastowicz 1980-1991
Aleksander Rybski 1991-2018

Andrzej Padula 2018-obecnie

Wykaz nauczycieli emerytów i rencistów:

Wykaz nauczycieli emerytów i rencistów:
Adamek Urszula
Berowska Anna
Biel Władysław
Buszek Maria
Czernecka Regina
Dryla Maria
Duszka Alfred
Frączek Andrzej
Gacek Cecylia
Gołąb Helena
Kantor Joanna
Karpiel Zuzanna
Kasprzak Zbigniew
Kądziołka Józefa
Kolawa Stanisława
Kosman Krystyna
Kotarba Krystyna
Kozłowska –Daniec Teresa
Krawczyńska Jadwiga
Jasińska Joanna
Listwan Anna
Legutko Piotr
Lelito Maria
Lis Zygmunt
Majoch Maria
Milewska Ewa
Oborska Małgorzata
Oleksy Cecylia
Pamirski Zdzisław
Paprocka Krystyna
Pasiut Eleonora
Pawlik Mirosław
Peciak Jolanta
Piesowicz Czesława
Porzucek Barbara
Suwała Alina
Szkarłat Wanda
Trzópek Wojciech
Waligóra – Tumidaj Alicja
Wietrzny Celina
Wójcik Michalina
Wrońska Lidia
Zacłona Michał
Żarnowski Aleksander
Żymirski Kazimierz

Skip to content Click to listen highlighted text!