Click to listen highlighted text!

Grono pedagogiczne

  • Dyrekcja
  • mgr Jacek Tomasik – dyrektor 
  • mgr Sabina Pasiut – wicedyrektor ds. dydaktycznych
  • mgr Barbara Lorek – wicedyrektor ds. wychowawczych
  • mgr Grażyna Andrzejewska – wicedyrektor ds. organizacyjnych

Pedagog
mgr Monika Gwiżdż-Smaga , mgr Bodziony Agata

Psycholog
mgr Szczepaniak Iwona, mgr Aleksandra Mikulska

Pielęgniarka szkolna
st. piel. dypl. Danuta Połomska

Konsultacje z rodzicami

Grono Pedagogiczne 

Nazwisko i imię Przedmiot Wychowawstwo
Andrzejewska Grażyna matematyka 
Bocheńska Zuzanna język polski 1a
Bulzak Jakub historia
Chrząstowski Jarosław język niemiecki
Citak Andrzej chór 
Dercz Jolanta fizyka 3i
Dumieńska Małgorzata  język angielski 4f
Dunikowska Barbarajęzyk polski
Durlak Wiesława

 wychowawca w internacie


Fałowska Alina język angielski 
Fałowski Andrzej wychowanie fizyczne 3g
Fecko Małgorzata język angielski 1c
ks. Kosiarski Hieronim religia 
Gajewska Elżbieta wychowanie fizyczne 
Gargula Małgorzatageografia
Gawlik Beata język angielski 
Gawlik-Koprowska Renata matematyka
Grabowska Aneta historia, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie 4h
Górecka Agnieszkaprzedsiębiorczość
Gwiżdż-Smaga Monika pedagog szkolny 
Hyclak Sabina język niemiecki 2e
ks. Jawor Marekreligia
Jermakowicz Katarzyna matematyka
Jurkowski Tomaszwychowanie fizyczne
Jermakowicz Sebastian informatyka 4g
Kamińska Kamila biologia 2c
Kędzierska Urszula wychowawca w internacie 
Kleczyńska Wioletta język angielski 
Kołacz Ewa język polski 4c
Kornakiewicz Agnieszka wychowawca w internacie 
Kotlarz Tomasz wychowanie fizyczne 1d
Krupa Katarzyna język polski 
Król Maria kierownik internatu 
Kukuła Edyta matematyka
Kukuła Marek matematyka
Kulesza Urszula język niemiecki, biblioteka
Kulig Iwona wychowanie fizyczne 4a
Kulig Kinga wos, podstawy przedsiębiorczości 
Kurek Wojciech edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka, wychowanie fizyczne 
Kuropeska Jan religia 
Kuźma Piszczek-Małgorzata biologia 
Lankof-Klewar Elżbieta matematyka
Laszczyk Krzysztof matematyka/informatyka 4d
Laszczyk Olga matematyka 2a
Lebdowicz Katarzyna plastyka 
Ligęza Przemysław język angielski 2g
Lorek Barbara język angielski 
Malczak Joanna język angielski 
Migacz Anita wychowanie fizyczne 1g
Moszkowska-Wrotniak Danuta język angielski 4e
Muchniewicz-Gagatek Edyta język niemiecki 2f
Odrzywolska Bernadeta język polski
Padula Andrzej język niemiecki 
Pasiut Jan wychowanie fizyczne 1h
Pasiut Katarzyna wychowanie fizyczne 4b
Pasiut Sabina przedsiębiorczość 
Pawłowska -Cieśla Anna język francuski 3e
Popowska-Poręba Małgorzata chemia
Popardowska Sylwia chemia 3j
Puchała Jadwiga język angielski 3a
Putek Alicja geografia 1i
Rak Paweł wychowanie fizyczne 2d
Rapcia Grzegorz język polski 
Rogowska Łucja język francuski 
Rychlewski Piotr historia, wos 3c
Rysiewicz- Bochenek Katarzynawychowawca w internecie
Sieczko Mariusz geografia 1e
Stefańska Maria religia 
Suwała Ewa język angielski 2b
Szewczuk Małgorzata język polski, filozofia, wiedza o kulturze 2h
Szkarłat-Mleczko Małgorzata biologia 
Tokarczyk Agnieszkajęzyk francuski
Szostak Agnieszkajęzyk polski1f
Tomasik Jacek historia, wos
Waksmundzka-Góra Anna chemia 3b
Wańczyk Feliks fizyka 
Wąsowicz Dorota język polski 3d
Wąsowicz-Bodziony Ewa język niemiecki 4f
Wild Barbara język angielski, historia, filozofia 
Wojtas Sylwia język angielski 2b
Woźniak Jolanta bibliotekarz 
Zacłona Michałhistoria
Żelasko Jarosław informatyka

Dyrektorzy I Liceum:
Wojciech Klimaszewski 1818-1836
Jerzy Merwarth 1837
Wincenty Keidosch 1838
Jerzy Föerster 1839
Józafat Zaleski 1840-1841
Karol Barański 1842
Franciszek Kautny 1843-1844
Augustyn Lipiński 1844-1848
Jan Daszkiewicz 1849-1851
Ignacy Stawiarski 1852-1855
Kalikst Kruczkowski 1856-1862
Ludwik Klemensiewicz 1863-1887
Manuel Kiszakiewicz 1888-1899
Stanisław Rzepiński 1899-1912
Michał Pelczar 1912-1933
Bolesław Redlich 1933-1939
Feliks Rapf 1945-1946
Franciszek Łapka 1946-1962
Alfons Garguła 1962-1972
Jan Szopa 1972-1980
Stanisław Chwastowicz 1980-1991
Aleksander Rybski 1991-2018

Andrzej Padula 2018-obecnie

Wykaz nauczycieli emerytów i rencistów:

Wykaz nauczycieli emerytów i rencistów:
Adamek Urszula
Berowska Anna
Biel Władysław
Buszek Maria
Czernecka Regina
Dryla Maria
Duszka Alfred
Frączek Andrzej
Gacek Cecylia
Gołąb Helena
Kantor Joanna
Karpiel Zuzanna
Kasprzak Zbigniew
Kądziołka Józefa
Kolawa Stanisława
Kosman Krystyna
Kotarba Krystyna
Kozłowska –Daniec Teresa
Krawczyńska Jadwiga
Kwiatkowski Janusz
Jasińska Joanna
Listwan Anna
Legutko Piotr
Lelito Maria
Lis Zygmunt
Majoch Maria
Milewska Ewa
Oborska Małgorzata
Oleksy Cecylia
Pamirski Zdzisław
Paprocka Krystyna
Pasiut Eleonora
Pawlik Mirosław
Peciak Jolanta
Piesowicz Czesława
Porzucek Barbara
Suwała Alina
Szkarłat Wanda
Trzópek Wojciech
Waligóra – Tumidaj Alicja
Wietrzny Celina
Wójcik Michalina
Wrońska Lidia
Zacłona Michał
Żarnowski Aleksander
Żymirski Kazimierz

Skip to content Click to listen highlighted text!