Click to listen highlighted text!

Grono pedagogiczne

Dyrekcja
mgr Andrzej Padula – dyrektor 
mgr Sabina Pasiut – wicedyrektor ds. dydaktycznych
mgr Barbara Wild- wicedyrektor ds. wychowawczych

Pedagog
mgr Monika Gwiżdż-Smaga

Psycholog
mgr Maria Gałek

Pielęgniarka szkolna
st. piel. dypl. Danuta Połomska

Konsultacje z rodzicami

Grono Pedagogiczne 

Nazwisko i imię Przedmiot Wychowawstwo
Andrzejewska Grażyna matematyka 
Bocheńska Zuzanna język polski 2a_3
Bulzak Jakub historia 3k
Chrząstowski Jarosław język niemiecki 3l
Citak Katarzyna chór 
Dercz Jolanta fizyka 
Dumieńska Małgorzata  język angielski 
Durlak Wiesława

 wychowawca w internacie


Fałowska Alina język angielski 
Fałowski Andrzej wychowanie fizyczne 
Fecko Małgorzata język angielski 
ks. Franczyk Grzegorz religia 
Gajewska Elżbieta wychowanie fizyczne 
Gałek Mariapsycholog
Gałęziowska Alicja język polski 
Gancarczyk-Hajduk Halina elementy prawa 
Gargula Małgorzatageografia
Gawlik Beata język angielski 
Gawlik-Koprowska Renata matematyka 2d
Gądek Elżbieta kierownik internatu 
Grabowska Aneta historia, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie 1h
Gwiżdż-Smaga Monika pedagog szkolny 
Hyclak Sabina język niemiecki 3b
ks. Jawor Marekreligia
Jermakowicz Katarzyna matematyka 3j
Jermakowicz Sebastian informatyka 1g
Kamińska Kamila biologia 3g
Kasprzak Zbigniew chemia 2d_3
Kędzierska Urszula wychowawca w internacie 
Kleczyńska Wioletta język angielski 
Kołacz Ewa język polski 1c
Kornakiewicz Agnieszka wychowawca w internacie 
Kotlarz Tomasz wychowanie fizyczne 2h
Krupa Katarzyna język polski 
Król Maria wychowawca w internacie 
Kukuła Edyta matematyka 2g_3
Kukuła Marek matematyka 3e
Kulesza Urszula język niemiecki 3a
Kulig Iwona wychowanie fizyczne 1a
Kulig Kinga wos, podstawy przedsiębiorczości 
Kurek Wojciech edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka, wychowanie fizyczne 
Kuropeska Jan religia 
Kuźma Piszczek-Małgorzata biologia 
Kwiatkowski Janusz wychowanie fizyczne 
Kwiatkowski Paweł wychowanie fizyczne 2g
Lankof-Klewar Elżbieta matematyka 2a
Laszczyk Krzysztof matematyka/informatyka 1d
Laszczyk Olga matematyka 2f_3
Lebdowicz Katarzyna plastyka 
Ligęza Przemysław język angielski 
Lorek Barbara język angielski 
Łatka Krystyna matematyka 2e_3
Malczak Joanna język angielski 
Migacz Anita wychowanie fizyczne 
Miksztal Tomasz biologia 
Moszkowska-Wrotniak Danuta język angielski 1e
Muchniewicz-Gagatek Edyta język niemiecki
Nowak Paulina język angielski 
Odrzywolska Bernadeta język polski 3h
Padula Andrzej język niemiecki 
Pasiut Jan wychowanie fizyczne 2c
Pasiut Katarzyna wychowanie fizyczne 1b
Pasiut Sabina przedsiębiorczość 
Pawłowska -Cieśla Anna język francuski 
Poręba Jadwiga język angielski 
Popowska-Poręba Małgorzata chemia 2b
Porzucek Barbara muzyka, zajęcia artystyczne 
Puchała Jadwiga język angielski 
Putek Alicja geografia 2f
Rak Paweł wychowanie fizyczne 2c_3
Rapcia Grzegorz język polski 
Rogowska Łucja język francuski 
Rybski Aleksander matematyka 
Rychlewski Piotr historia, wos 3i
Sieczko Mariusz geografia 2e
Stefańska Maria religia 
Suwała Ewa język angielski 
Szewczuk Małgorzata język polski, filozofia, wiedza o kulturze 2h_3
Szkarłat-Mleczko Małgorzata biologia 
Tomasik Jacek historia, wos 1i
Unold Agnieszka wychowanie do życia w rodzinie 
Waksmundzka-Góra Anna chemia 
Wańczyk Feliks fizyka 
Warzecha Beatabiblioteka
Wąsowicz Dorota język polski 3c
Wąsowicz-Bodziony Ewa język niemiecki 1f
Wild Barbara język angielski, historia, filozofia 
Wojtas Sylwia język angielski 2b_3
Woźniak Jolanta bibliotekarz 
Żelasko Jarosław informatyka 3d

Dyrektorzy I Liceum:
Wojciech Klimaszewski 1818-1836
Jerzy Merwarth 1837
Wincenty Keidosch 1838
Jerzy Föerster 1839
Józafat Zaleski 1840-1841
Karol Barański 1842
Franciszek Kautny 1843-1844
Augustyn Lipiński 1844-1848
Jan Daszkiewicz 1849-1851
Ignacy Stawiarski 1852-1855
Kalikst Kruczkowski 1856-1862
Ludwik Klemensiewicz 1863-1887
Manuel Kiszakiewicz 1888-1899
Stanisław Rzepiński 1899-1912
Michał Pelczar 1912-1933
Bolesław Redlich 1933-1939
Feliks Rapf 1945-1946
Franciszek Łapka 1946-1962
Alfons Garguła 1962-1972
Jan Szopa 1972-1980
Stanisław Chwastowicz 1980-1991
Aleksander Rybski 1991-2018

Andrzej Padula 2018-obecnie

Wykaz nauczycieli emerytów i rencistów:

Wykaz nauczycieli emerytów i rencistów:
Adamek Urszula
Berowska Anna
Biel Władysław
Buszek Maria
Czernecka Regina
Dryla Maria
Duszka Alfred
Frączek Andrzej
Gacek Cecylia
Gołąb Helena
Kantor Joanna
Karpiel Zuzanna
Kądziołka Józefa
Kolawa Stanisława
Kosman Krystyna
Kotarba Krystyna
Kozłowska –Daniec Teresa
Krawczyńska Jadwiga
Jasińska Joanna
Listwan Anna
Legutko Piotr
Lelito Maria
Lis Zygmunt
Majoch Maria
Milewska Ewa
Oborska Małgorzata
Oleksy Cecylia
Pamirski Zdzisław
Paprocka Krystyna
Pasiut Eleonora
Pawlik Mirosław
Peciak Jolanta
Piesowicz Czesława
Porzucek Barbara
Suwała Alina
Szkarłat Wanda
Trzópek Wojciech
Waligóra – Tumidaj Alicja
Wietrzny Celina
Wójcik Michalina
Wrońska Lidia
Zacłona Michał
Żarnowski Aleksander
Żymirski Kazimierz

Skip to content Click to listen highlighted text!