Click to listen highlighted text!

Grono pedagogiczne

Dyrekcja
mgr Andrzej Padula – dyrektor 
mgr Sabina Pasiut – wicedyrektor ds. dydaktycznych
mgr Barbara Lorek – wicedyrektor ds. wychowawczych

Pedagog
mgr Monika Gwiżdż-Smaga , Bodziony Agata

Psycholog
mgr Szczepaniak Iwona, Liga Marzena

Pielęgniarka szkolna
st. piel. dypl. Danuta Połomska

Konsultacje z rodzicami

Grono Pedagogiczne 

Nazwisko i imię Przedmiot Wychowawstwo
Andrzejewska Grażyna matematyka 
Bocheńska Zuzanna język polski
Bulzak Jakub historia
Chrząstowski Jarosław język niemiecki
Citak Andrzej chór 
Dercz Jolanta fizyka 2i
Dumieńska Małgorzata  język angielski 3f
Durlak Wiesława

 wychowawca w internacie


Fałowska Alina język angielski 
Fałowski Andrzej wychowanie fizyczne 2g
Fecko Małgorzata język angielski 
ks. Kosiarski Hieronim religia 
Gajewska Elżbieta wychowanie fizyczne 
Gargula Małgorzatageografia
Gawlik Beata język angielski 
Gawlik-Koprowska Renata matematyka 4d
Gądek Elżbieta kierownik internatu 
Grabowska Aneta historia, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie 3h
Górecka Agnieszkaprzedsiębiorczość
Gwiżdż-Smaga Monika pedagog szkolny 
Hyclak Sabina język niemiecki 1e
ks. Jawor Marekreligia
Jermakowicz Katarzyna matematyka
Jermakowicz Sebastian informatyka 3g
Kamińska Kamila biologia 1c
Kędzierska Urszula wychowawca w internacie 
Kleczyńska Wioletta język angielski 
Kołacz Ewa język polski 3c
Kornakiewicz Agnieszka wychowawca w internacie 
Kotlarz Tomasz wychowanie fizyczne 4h
Krupa Katarzyna język polski 
Król Maria wychowawca w internacie 
Kukuła Edyta matematyka
Kukuła Marek matematyka
Kulesza Urszula język niemiecki, biblioteka
Kulig Iwona wychowanie fizyczne 3a
Kulig Kinga wos, podstawy przedsiębiorczości 
Kurek Wojciech edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka, wychowanie fizyczne 
Kuropeska Jan religia 
Kuźma Piszczek-Małgorzata biologia 
Kwiatkowski Paweł wychowanie fizyczne 4g
Lankof-Klewar Elżbieta matematyka 4a
Laszczyk Krzysztof matematyka/informatyka 3d
Laszczyk Olga matematyka 1a
Lebdowicz Katarzyna plastyka 
Ligęza Przemysław język angielski 1g
Lorek Barbara język angielski 
Malczak Joanna język angielski 
Migacz Anita wychowanie fizyczne
Moszkowska-Wrotniak Danuta język angielski 3e
Muchniewicz-Gagatek Edyta język niemiecki 1f
Odrzywolska Bernadeta język polski
Oksztul Zytajęzyk francuski
Padula Andrzej język niemiecki 
Pasiut Jan wychowanie fizyczne 4c
Pasiut Katarzyna wychowanie fizyczne 3b
Pasiut Sabina przedsiębiorczość 
Pawłowska -Cieśla Anna język francuski 2e
Popowska-Poręba Małgorzata chemia 4b
Popardowska Sylwia Chemia 2j
Puchała Jadwiga język angielski 2a
Putek Alicja geografia 4f
Rak Paweł wychowanie fizyczne 1d
Rapcia Grzegorz język polski 
Rogowska Łucja język francuski 
Rychlewski Piotr historia, wos 2c
Rysiewicz- Bochenek Katarzynawychowawca w internecie
Sieczko Mariusz geografia 4e
Stefańska Maria religia 
Suwała Ewa język angielski 
Szewczuk Małgorzata język polski, filozofia, wiedza o kulturze 1h
Szkarłat-Mleczko Małgorzata biologia 
Szostak Agnieszkajęzyk polski
Tomasik Jacek historia, wos 3i
Waksmundzka-Góra Anna chemia 2b
Wańczyk Feliks fizyka 
Wąsowicz Dorota język polski 2d
Wąsowicz-Bodziony Ewa język niemiecki 3f
Wild Barbara język angielski, historia, filozofia 
Wojtas Sylwia język angielski 1b
Woźniak Jolanta bibliotekarz 
Żelasko Jarosław informatyka

Dyrektorzy I Liceum:
Wojciech Klimaszewski 1818-1836
Jerzy Merwarth 1837
Wincenty Keidosch 1838
Jerzy Föerster 1839
Józafat Zaleski 1840-1841
Karol Barański 1842
Franciszek Kautny 1843-1844
Augustyn Lipiński 1844-1848
Jan Daszkiewicz 1849-1851
Ignacy Stawiarski 1852-1855
Kalikst Kruczkowski 1856-1862
Ludwik Klemensiewicz 1863-1887
Manuel Kiszakiewicz 1888-1899
Stanisław Rzepiński 1899-1912
Michał Pelczar 1912-1933
Bolesław Redlich 1933-1939
Feliks Rapf 1945-1946
Franciszek Łapka 1946-1962
Alfons Garguła 1962-1972
Jan Szopa 1972-1980
Stanisław Chwastowicz 1980-1991
Aleksander Rybski 1991-2018

Andrzej Padula 2018-obecnie

Wykaz nauczycieli emerytów i rencistów:

Wykaz nauczycieli emerytów i rencistów:
Adamek Urszula
Berowska Anna
Biel Władysław
Buszek Maria
Czernecka Regina
Dryla Maria
Duszka Alfred
Frączek Andrzej
Gacek Cecylia
Gołąb Helena
Kantor Joanna
Karpiel Zuzanna
Kasprzak Zbigniew
Kądziołka Józefa
Kolawa Stanisława
Kosman Krystyna
Kotarba Krystyna
Kozłowska –Daniec Teresa
Krawczyńska Jadwiga
Kwiatkowski Janusz
Jasińska Joanna
Listwan Anna
Legutko Piotr
Lelito Maria
Lis Zygmunt
Majoch Maria
Milewska Ewa
Oborska Małgorzata
Oleksy Cecylia
Pamirski Zdzisław
Paprocka Krystyna
Pasiut Eleonora
Pawlik Mirosław
Peciak Jolanta
Piesowicz Czesława
Porzucek Barbara
Suwała Alina
Szkarłat Wanda
Trzópek Wojciech
Waligóra – Tumidaj Alicja
Wietrzny Celina
Wójcik Michalina
Wrońska Lidia
Zacłona Michał
Żarnowski Aleksander
Żymirski Kazimierz

Skip to content Click to listen highlighted text!