Click to listen highlighted text!

Wybitni absolwenci

W ciągu wielu lat istnienia szkołę ukończyło 11421 absolwentów, wśród nich znalazło się wiele znakomitości polskiej nauki, kultury i polityki. Poniżej chcieliśmy zaprezentować słynnych absolwentów „Długosza”.

1818 – 1867

 • Maciej Czyszczan– prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Honorowy Obywatel Tarnowa
 • Albin Dunajewski – metropolita krakowski, kardynał
 • Ludwik Possinger von Choborski– namiestnik Galicji
 • Józef Sembratowicz – greckokatolicki metropolita lwowski

1867 – 1918

 • Eugeniusz Romer– profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, wybitny polski geograf i kartograf, wiceprezes Międzynarodowej Unii Geograficznej
 • Jerzy Żuławski– poeta, powieściopisarz, dramaturg
 • Stanisław Stroński– profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, poseł na Sejm, redaktor „Rzeczypospolitej”
 • Adam Karol Benisz– górnośląski działacz plebiscytowy, jeden z dowódców w III powstaniu śląskim, członek Komisji Międzynarodowej z ramienia Ligi Narodów ds. Górnego Śląska
 • Zenon Klemensiewicz– wybitny polski językoznawca, autor podręczników gramatyki, członek Polskiej Akademii Nauk
 • Kazimierz Pieracki– wiceminister Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego RP
 • Bronisław Pieracki– członek Związku Strzeleckiego, legionista, minister spraw wewnętrznych, poseł na Sejm RP
 • Jakub Pawłowski– poseł na Sejm
 • Bolesław Barbacki– uczeń gimnazjum, znakomity malarz portrecista, rozstrzelajny w 1941r.
 • Jan Romer– generał dywizji WP, inspektor armii, kawaler orderu Virtuti Militari II i V klasy
 • Józef Kustroń – legionista II Brygady, generał brygady WP, dowódca 21 Dywizji Piechoty, poległ w 1939 roku pod Oleszycami prowadząc dywizje do kontrataku
 • Bogumił Józef Pawłowski – profesor systematyki i geografii roślin Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk

1918 – 1939

 • Józef Wąsowicz– profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza i Uniwersytetu Wrocławskiego, wybitny geograf i kartograf
 • Eugeniusz Pawłowski– profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, jeden z najlepszych znawców gwar polskich
 • Henryk Barycz– profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny historyk
 • Julian Lambor– profesor Politechniki Wrocławskiej, znany hydrolog
 • Jan Flis– profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, znany geograf
 • Zdzisław Wójcik– ambasador w Libanie i Kuwejcie
 • Stefan Jarosz – badacz Alaski, znany podróżnik

1945 – 

 • Bolesław Faron– prof. dr hab., Minister Edukacji Narodowej (1981-1986), Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.
 • Leszek Wójtowicz– bard Piwnicy Pod Baranami w Krakowie
 • Juliusz Janusz– arcybiskup tytularny, nuncjusz Stolicy Apostolskiej w Rwandzie, od 1998 roku powołany na nuncjusza Stolicy Apostolskiej w Mozambiku, Nuncjusz Apostolski w Budapeszcie
 • Krzysztof Pawłowski– senator RP, rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i Tarnowie
 • Ludomir Krawiński– były Prezydent Miasta Nowego Sącza
 • Maciej Kurp– były Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza
 • Franciszek Gągor– generał armii, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 • Zbigniew Ślipek– prof. nauk rolniczych, Rektor 2 kadencji Akademii Rolniczej w Krakowie
 • Józef Gawlik– prof. dr hab. inż., Rektor Politechniki Krakowskiej
 • Andrzej Mączyński– Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
 • Jerzy Zoń– twórca i dyrektor teatru KTO w Krakowie
 • Wojciech Froehlich – prof. dr hab., dyrektor Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Nizin PAN
 • Antoni Basta – profesor Uniwersysteu Jagiellońskiego,kierownik Kliniki Ginekologii i Onkologii Collegium Medicum UJ
 • Adam Sowa – generał, zastępca dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Obrony
 • Marek Jeżabek – profesor, dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
 • prof. dr hab. Henryk Okarma -nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu Ochrony Przyrody PAN, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk
 • dr Michał Węgrzyn –pracownik naukowy  Zakładu Badań i Dokumentacji Polarnej im. prof. Zdzisława Czeppego,  Instytutu Botaniki, Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • red. Leszek Mazan –  polski dziennikarz, publicysta, autor licznych książek, których tematyka związana jest z Krakowem oraz Pragą. Znany również ze swojego zamiłowania do Józefa Szwejka.
 • dr hab. Marta Gancarczyk – adiunkt  Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Zygmunt Berdychowski –  polski polityk, działacz społeczny, poseł na Sejm I i III kadencji, himalaista, organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy.
 • dr Jacek Gancarczyk –adiunkt  Instytutu Przedsiębiorczości  Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • mgr Aleksander Rybski  – wieloletni dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu.
 • dr hab. prof. UP Kazimierz Mrówka –  Instytut Filozofii i Socjologii, Kierownik Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • dr n. med. Andrzej Barański – chirurg transplantolog, pracujący na Uniwersytecie w Leiden jest autorem innowacyjnych technik    chirurgicznych.
 • dr hab.inżBarbara Tombarkiewicz – adiunkt naukowo-dydaktyczny – Wydział Hodowli i Biologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • Jan Marek Wójcik – profesor nauk biologicznych( od 2004 r.),zasiada w radzie naukowej Białowieskiego Parku Narodowego, członek Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN
 • prof. dr hab. Andrzej Zięba – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.  W 2001r. założył i objął kierownictwo Zakładu, a od 2002r. Katedry Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr hab. prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk – twórczyni opracowania podstaw naukowych surdoglottodydaktyki – dydaktyki nauczania języków obcych osób z uszkodzeniami słuchu, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • prof. dr hab. n. med. Agata Ptak-Belowska – Prodziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagielońskiego-Collegium Medicum ds. anglojęzycznych kierunków studiów
Skip to content Click to listen highlighted text!