Ubezpieczenie 2019/2020

Rada Rodziców naszej Szkoły w roku szkolnym 2019/2020 wybrała ofertę grupowego ubezpieczenia NNW uczniów w ramach programu EDU PLUS w towarzystwie ubezpieczeniowym InterRisk (pełna nazwa: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ViennaInsuranceGroup). Rodzice mieli do wyboru jeden z dwóch wariantów ubezpieczenia, które różniły się sumą ubezpieczenia. Termin wpłacania składek upłynął 10 października 2019r.

Ubezpieczeniem szkolnym objęto 943 uczniów.

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od 1 września 2019r. do 31 sierpnia 2020r., dla maturzystów od 1 września 2019r. do 30 września 2020r.

Dokumenty do pobrania:

1.Umowa ubezpieczenia:

Polisa (18 000 zł/ 12 m-cy)

Polisa (25 000 zł/ 12 m-cy)

Dla maturzystów:

Polisa (18 000 zł/ 13 m-cy)

Polisa (25 000 zł/ 13 m-cy)

2. Informacja o produkcie ubezpieczeniowym oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia

3. Obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych

4. Procedura zgłoszenia szkody

Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne. Uczeń ma obowiązek posiadać ubezpieczenie jedynie
w sytuacji, gdy jest uczestnikiem szkolnej wycieczki/wyjazdu zagranicznego.

Rada Rodziców

I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jana Długosza w Nowym Sączu