Doradztwo zawodowe

1. Urząd Pracy – Konsultacje indywidualne oraz Poradnictwo zawodowe na odległość

Doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom maturzystów stojących przed wyborem dalszego kierunku kształcenia, zawodu, bądź też zamierzający wejść na rynek pracy organizują usługi doradcze – zdalne, za pośrednictwem komunikatora skype, messenger, e-mail, bądź też telefonu.

Na spotkanie można umówić się za pośrednictwem strony https://pociagdokariery.pl klikając zakładkę DORADZTWO ZAWODOWE I WARSZRTATY, a następnie Rejestracja na spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym CIZ w Nowy Sączu. Po dokonaniu rejestracji następuje kontakt ze strony doradcy z osobą zarejestrowaną i ustala się sposób świadczenia usługi.

W ramach świadczonych usług zdalnych można skorzystać z:
• usługi poradnictwa indywidualnego w zakresie wyboru uczelni,
• pomocy przy wyborze kierunku dalszego kształcenia przy wykorzystaniu narzędzi do badania kompetencji oraz kwestionariusza zainteresowań zawodowych,
• sporządzić bądź też skonsultować dokumenty aplikacyjne,
• uzyskać informację na temat rynku pracy,
• kompetencji i oczekiwań pracodawców,
• rekrutacji,
• planowania swojej kariery zawodowej,
• zawodów przyszłości,
• dofinansowania do szkoleń.

Wszystkie usługi świadczone są bezpłatnie w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zespole Zamiejscowym w Nowym Sączu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Wsparcie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu; +48 18 442 94 90 lub pisząc na adres e-mail: centrum.nowysacz@wup-krakow.pl .

2. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu – Konsultacje on-line

ckz.nowysacz.pl/strefa-ucznia/doradztwo-zawodowe/

3. Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

/http://www.inkubator.nowysacz.pl/

4. Europass – darmowa platforma do nauki i pracy w Europie

europass.org.pl/