Click to listen highlighted text!

Doradztwo zawodowe

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

Jeśli nie wiesz jak zaplanować swoją przyszłość, zainspiruj się nagraniem i posłuchaj rad uczniów I LO z kl. 2 g.

Zapraszamy do oglądania!

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE PLANOWANIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

1.Urząd Pracy – konsultacje indywidualne oraz poradnictwo zawodowe na odległość

Doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom maturzystów stojących przed wyborem dalszego kierunku kształcenia, zawodu, bądź też zamierzający wejść na rynek pracy organizują usługi doradcze – zdalne, za pośrednictwem komunikatora skype, messenger, e-mail, bądź też telefonu.

Na spotkanie można umówić się za pośrednictwem strony https://pociagdokariery.pl klikając zakładkę DORADZTWO ZAWODOWE I WARSZRTATY, a następnie Rejestracja na spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym CIZ w Nowy Sączu. Po dokonaniu rejestracji następuje kontakt ze strony doradcy z osobą zarejestrowaną i ustala się sposób świadczenia usługi.

W ramach świadczonych usług zdalnych można skorzystać z:

  • usługi poradnictwa indywidualnego w zakresie wyboru uczelni,
  • pomocy przy wyborze kierunku dalszego kształcenia przy wykorzystaniu narzędzi do badania kompetencji oraz kwestionariusza zainteresowań zawodowych,
  • sporządzić bądź też skonsultować dokumenty aplikacyjne, uzyskać informację na temat rynku pracy,
  • kompetencji i oczekiwań pracodawców, rekrutacji,
  • planowania swojej kariery zawodowej, zawodów przyszłości,
  • dofinansowania do szkoleń.

Wszystkie usługi świadczone są bezpłatnie w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zespole Zamiejscowym w Nowym Sączu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Wsparcie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 18 442 94 90 lub pisząc na adres e-mail: centrum.nowysacz@wup- krakow.pl

2.Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu

– konsultacje on-line: http://ckz.nowysacz.pl/strefa-ucznia/doradztwo-zawodowe

3.Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości: http://www.inkubator.nowysacz.pl

4.Europass – darmowa platforma do nauki i pracy w Europie: https://europass.org.pl

5. Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży – ECAM

Warto pamiętać o infolinii Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Jego oferta jest skierowana głównie do młodzieży w wieku od 15 do 25 lat, choć mogą z niej skorzystać także rodzice i pracodawcy, którzy chcą szczegółowo poznać przepisy dotyczące zatrudniania osób młodocianych.

www.dokariery.pl

6. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”
Osobom szukającym płatnego zajęcia lub już pracującym zarobkowo darmowych porad udziela „Zielona Linia”. W jego ramach funkcjonują m. in. infolinia i czat, za których pośrednictwem można poznać ofertę pomocy dla bezrobotnych i dowiedzieć się, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać wsparcie od państwa, np. w postaci pokrycia kosztów szkolenia lub wypłaty zasiłku.

www.zielonalinia.gov.pl

Link do prezentacji w PowerPoint

Skip to content Click to listen highlighted text!