Click to listen highlighted text!

Rada rodziców

Prezydium 2021/2022:

 • Przewodniczący: Magdalena Woźniak 
 • Zastępca Przewodniczącego: Jakub Mółka
 • Skarbnik: Małgorzata Witteczek
 • Sekretarz: Aleksander Piszczek
 • Członek: Leszek Gruca

Wszystkich Rodziców z pomysłami, energią i chęcią do działania w celu ulepszania codziennego dnia w naszej Szkole zachęcamy do kontaktu z Radą Rodziców (e-mail: radarodzicow.dlugosz@gmail.com).

Prezydium 2022/2023:

 • Przewodniczący: Magdalena Woźniak 
 • Zastępca Przewodniczącego: Jakub Mółka
 • Skarbnik: Małgorzata Witteczek
 • Sekretarz: Aleksander Piszczek
 • Członek: Sebastian Borkowski, Leszek Gruca, Tomasz Kościsz, Wioletta Lupa,

Wszystkich Rodziców z pomysłami, energią i chęcią do działania w celu ulepszania codziennego dnia w naszej Szkole zachęcamy do kontaktu z Radą Rodziców (e-mail: radarodzicow.dlugosz@gmail.com).

Wszystkich Rodziców z pomysłami, energią i chęcią do działania w celu ulepszania codziennego dnia w naszej Szkole zachęcamy do kontaktu z Radą Rodziców (e-mail: radarodzicow.dlugosz@gmail.com).

Dokumenty związane z działalnością Rady Rodziców:

Wniosku o przyznanie środków Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Szanowni Rodzice,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat na fundusz Rady Rodziców. Wpłacone przez Państwa pieniądze są wykorzystywane dla dobra wszystkich uczniów naszej Szkoły.

Wzorem lat ubiegłych sugerowana wysokość składki na Radę Rodziców wynosi 200 zł na cały cykl nauki dziecka w Szkole. Za drugie i kolejne dziecko jest to kwota 100 zł.

Składki mają charakter dobrowolny. Mogą być płacone jednorazowo, semestralne lub w innych dogodnych dla Państwa ratach. Rozumiemy, że niektórzy Rodzice nie będą w stanie wpłacić sugerowanej kwoty, dlatego z góry dziękujemy za każdą sumę, którą Państwo wpłacicie. Każda wpłata ma dla Szkoły znaczenie.

Prosimy o wpłaty składek na Fundusz Rady Rodziców przelewem na rachunek:

Rada Rodziców w I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu 

 09 1910 1048 3000 3132 1121 0001 (Santander Bank Polska S.A.)

W tytule przelewu należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz klasę, do której aktualnie uczęszcza, np.: „Nowak Aleksandra 2a”.

Z wyrazami szacunku

Prezydium Rady Rodziców

Konkurs dla 1 klas

Prezydium Rady Rodziców  w dniu  03  września  2019r. podjęło  uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu dla 1 klas pn. „Składka na fundusz Rady”, na następujących zasadach:

 • Konkurs skierowany jest do wszystkich 1 klasw roku szkolnym 2019/2020,
 • Klasa, która do dnia 30 listopada 2019r. dokona w 100% wpłaty na fundusz Rady Rodziców otrzyma nagrodę w formiezwrotu do 30 % wpłaconych składek,
 • Klasa, która do dnia 31 grudnia 2019r. dokona w 100% wpłaty na fundusz Rady Rodziców otrzyma nagrodę w formie zwrotu do 15 % wpłaconych składek,
 • Nagroda zostanie przyznana na wniosek wychowawcy danej klasy, po uprzednim sprawdzeniu spełnienia warunków konkursu. Wniosek należy złożyć do Rady Rodziców w terminie do 30 dni od spełnienia warunków konkursu na adres: radarodzicow.dlugosz@gmail.com Wypłata nagrody może nastąpić w dowolnym terminie, uzgodnionym z wychowawcą nagrodzonej klasy.
 • Nagroda może być wykorzystana na dofinansowanie wycieczki klasowej pod warunkiem udziału w niej co najmniej 70 % uczniów nagrodzonej klasy,
 • Przez 100% wpłat rozumie się wpłatę w wysokości 200 zł od jednego ucznia, z możliwością zwolnienia z wpłaty do trzech uczniów na oddział.

Zapraszamy do konkursu!

Rada Rodziców

                                                            I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Jana Długosza w Nowym Sącz

Skip to content Click to listen highlighted text!