Click to listen highlighted text!

Aktualności

Rekrutacja do Internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Długosza
w Nowym Sączu
na rok szkolny 2024/2025

 1. Rekrutacja do Internatu na rok szkolny 2024/2025 odbywa się zgodnie
  z obowiązującym w placówce Regulaminem rekrutacji.
 2. Wychowankowie Internatu, którzy chcą kontynuować zamieszkanie
  w nowym roku szkolnym składają Deklarację kontynuowania pobytu
  w Internacie
  .
 3. Uczniowie, którzy po raz pierwszy starają się o zamieszkanie w Internacie składają Podanie o przyjęcie do Internatu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie do 28 czerwca 2024 r.
 4. Dokumentację związaną z rekrutacją należy złożyć osobiście w Internacie, przesłać listownie na adres: Internat przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Długosza 17, 33-300 Nowy Sącz lub
  po zeskanowaniu przesłać drogą elektroniczną na adres: internat@dlugosz.edu.pl
 5. Podanie do publicznej wiadomości listy osób przyjętych i osób nieprzyjętych do internatu poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w budynku internatu: 05 sierpnia 2024 r.
 6. Informacje o przyjęciu uczniów do internatu będzie również można uzyskać pod numerem telefonu 18 443 65 90.
 7. Postępowanie uzupełniające (tylko w przypadku wolnych miejsc):
  05 sierpnia – 19 sierpnia 2024 r.  

KWATEROWANIE UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO INTERNATU

Kwaterowanie uczniów w Internacie rozpoczynamy 3 września 2023r

 • godz. 15.00 – 16.00 – wychowankowie klas I
 • godz. 16.00 – 18.00 – wychowankowie klas II, III, IV, V

3 września 2023 o godz. 18.00 odbędzie się zebranie z rodzicami.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Przed przyjazdem do Internatu prosimy rodziców oraz młodzież o zapoznanie się z

Regulaminem Internatu im. T. Kościuszki przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Długosza
w Nowym Sączu.

Podczas zakwaterowania, do budynku będą mogli wejść tylko przyjęci uczniowie wraz z 1 rodzicem.

Wychowankowie przyjeżdżający do Internatu muszą posiadać własny komplet bielizny pościelowej(160×200) . Należy też zabrać ręczniki, środki do higieny osobistej oraz obuwie zamienne (pantofle i klapki pod prysznic).

Kołdry, poduszki i koce są na wyposażeniu Internatu.

 • Rzeczy osobiste należy ograniczyć do niezbędnego minimum, które pozwoli łatwiej utrzymać w pokoju porządek i czystość.
 • Stołówka Internatu rozpoczyna wydawanie posiłków od obiadu  4 września (poniedziałek).
  Prosimy rodziców aby zaopatrzyli dziecko w prowiant  na kolację 3 września oraz śniadanie 4 września.
 • Wszystkie wątpliwości, zapytania można kierować na adres
  e-mailowy Internatu internat@dlugosz.edu.pl  lub telefonicznie pod
  nr 18 443 65 90
 • Wszyscy wychowankowie muszą zabrać do Internatu ważny DOWÓD OSOBISTY wymagany do zameldowania.

W dniu kwaterowania proszę mieć przygotowany wypełniony i podpisany wniosek o zameldowanie czasowe. Do pobrania (wraz ze wzorem)

WZÓR Pobierz

Formularz Pobierz

Szczegółowe zasady korzystania z wyżywienia w Internacie zawarte są
w regulaminie stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Internatu.

Opłaty za wyżywienie i czesne w Internacie należy uiszczać przelewem  na konto I LO najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący

Nr konta bankowego:

58 1050 1445 1000 0023 5306 4286

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Długosza

w Nowym Sączu

w treści przelewu wpisujemy:

imię i nazwisko wychowanka

opłata za wyżywienie i zakwaterowanie w Internacie za miesiąc …

W przypadku nieterminowych wpłat szkoła jest zobowiązana do naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę .

Skip to content Click to listen highlighted text!