Click to listen highlighted text!

MChE -Warsztaty weekendowe jesienne 6-8 grudzień 2019r.

Ogłoszenie dla uczniów i nauczycieli I LO z OD im. J. Długosza w Nowym Sączu

W dniach od 28.10 do 31.10. 2019r. uczniowie, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w warsztatach weekendowych jesiennych w dniach 6-8 grudnia 2019r. i zapisali się u mgr Grażyny Andrzejewskiej, proszeni są o dostarczenie załącznika nr1 do regulaminu rekrutacji na warsztaty MCHE do sekretariatu szkoły. Ostateczny termin złożenia załącznika nr1  to dzień 31.10.2019r. do godz. 15.30.

Regulamin rekrutacji znajduje się na stronie szkoły, na końcu regulaminu znajduje się załącznik nr 1 dla ucznia oraz załącznik nr 2 dla nauczyciela. Nauczyciele I LO z OD, którzy chcieliby być opiekunami na warsztatach weekendowych jesiennych w dniach 6-8 grudnia 2019r. proszeni są o wypełnienie załącznika nr2 do regulaminu rekrutacji na warsztaty MCHE i złożenie go do sekretariatu szkoły do dnia 31.10.2019r. do godz.15.30.

Rekrutacja na  warsztaty  weekendowe jesienne  odbędzie się w dniach             4-8.11.2019r.

Wyniki rekrutacji będą wywieszone na tablicy ogłoszeń dyrekcji przy wejściu do szkoły w dniach 12-15.11.2019r. – proszę sprawdzać informacje na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły.

Osoby, które zrekrutowano na warsztaty weekendowe będą zobligowane do wypełnienia Załączników nr3, nr4, nr5 i nr6 i dostarczenie tych załączników do sekretariatu szkoły do dnia 4 grudnia 2019r. – wymóg Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Załączniki od 3 do 6 będą umieszczone na stronie szkoły do dnia 15.11.2019r.

Wszelkie pytania dotyczące wyjazdów MCHE proszę kierować do mgr Grażyny Andrzejewskiej – wicedyrektora I LO z OD.

                                                             Z poważaniem

                                                                  Grażyna Andrzejewska

Regulamin

Skip to content Click to listen highlighted text!