Click to listen highlighted text!

WEEKENDOWE WARSZTATY ONLINE


MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA – NOWY MODEL NAUCZANIA

W dniach 24 – 25 kwietnia 2021r. odbędą się warsztaty weekendowe online dla uczniów naszej szkoły
w ramach realizacji projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”.

Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” beneficjentem projektu może być każdy uczeń szkoły (niezależnie czy uczęszcza na zajęcia chmurowe online czy nie) i może on wybrać sobie dowolny obszar, który go interesuje.
Na warsztaty weekendowe będą rekrutowani uczniowie, którzy nie brali jeszcze udziału w warsztatach z projektu Małopolska Chmura Edukacyjna.

Jeżeli wyjątkowo zgłosi się uczeń, który brał już udział w jakichkolwiek warsztatach, tj. wiosennych, letnich czy jesiennych istnieje możliwość utworzenia listy rezerwowej, z której uczniowie będą kwalifikowani w przypadku wolnych miejsc w konkretnych obszarach tematycznych.

Obszary tematyczne wiosennych weekendowych warsztatów online prowadzonych przez uczelnie
w terminie 24-25 kwietnia 2021 r.:

a)      Chemia – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

b)       Język angielski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

c)       Język angielski – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

d)      Język niemiecki – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

e)      Język francuski – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

f)       Biologia – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

g)      Fizyka – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

h)      Chemia – Politechnika Krakowska w Krakowie

i)        Informatyka – Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

j)        Matematyka z elementami rachunkowości – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uczniowie zainteresowani  wzięciem udziału w w/w warsztatach proszeni są, aby zapoznali się z Regulaminem  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2021 złożyli w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  1. Oświadczenie uczestnika projektu
  2. Zakres danych osobowych do CST
  3. Deklaracja
  4. Zgoda na przetwarzanie wizerunku
  5. Formularz Zgłoszenia ucznia do projektu

UWAGA!

PRZYJMUJEMY TYLKO KOMPLETNE DOKUMENTY!!!

Pliki do pobrania:


1) Regulamin rekrutacji  02.2021

2.Formularz Zgłoszenia ucznia do projektu

3) Oświadczenie Uczestnika Projektu- Deklaracja – Oświadczenie o Uczestnictwie w Projekcie- Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu

Skip to content Click to listen highlighted text!