Click to listen highlighted text!

DZIEŃ PRAWA W INTERNECIE

14 kwietnia 2021 roku uczniowie klas prawniczych 1h i 2h uczestniczyli w zajęciach: „Dzień z Prawem w Internecie”. Organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Prawa i Administracji UŚ i Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej UŚ. Wydarzenie w związku z trwającą pandemią odbyło się w formie zdalnej na platformie Zoom.


Program:
10.00 – otwarcie Dnia z Prawem w Internecie – dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ, pełnomocnik dziekana ds. współpracy z liceami ogólnokształcącymi, moderator wydarzenia,
10.10 – wykład dr Artura Biłgorajskiego nt. praw i wolności słowa, ze szczególnym uwzględnieniem ich w Internecie (Instytut Nauk Prawnych UŚ, prawo konstytucyjne),
10.50 – wykład dr hab. Olgi Sitarz, prof. UŚ nt. skutków karnych naruszenia prawa w Internecie (Instytut Nauk Prawnych UŚ, prawo karne i kryminologia),
11.30 – warsztaty tematyczne Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej UŚ nt. prawa własności intelektualnej w Internecie,


Dr Artur Biłgorajski uświadomił słuchaczy, że wolność wypowiedzi jest jedną z najistotniejszych swobód, jakie przysługują jednostce ludzkiej. W sposób bardzo dokładny zostały zaprezentowane kwestie ekspresji. Definicję wolności przedstawiono graficzne, dzięki czemu przekaz był zrozumiały. W dalszej części omówiono cechy swobody ekspresji na podstawie przykładów działania ludzi.


Dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ. poruszyła problem skutków karnych naruszenia prawa w Internecie. Celem publikacji było przedstawienie niezwykle ciekawej głębi prawa karnego. Całość wystąpienia opierała się na przepisach kodeksu karnego, które mogą być zastosowane w przypadku cyberprzemocy. Prelegentka niejednokrotnie zwracała nam uwagę iż : Ignorantia iuris nocet.


Dopełnieniem tematu sfery wolności i zagrożeń wynikających z regulacji karnej, była kwestia dotycząca prawa własności intelektualnej w Internecie, którą poruszyli członkowie Koła Naukowego – studenci- Rafał Świerczewski, Sandra Słowik i Dominik Gabor. Omówiono konsekwencje niewłaściwych czynów i uświadomiono młodzież, jak ważna jest znajomość prawa.


Katarzyna Wandas- uczennica klasa 1h.

Skip to content Click to listen highlighted text!