Click to listen highlighted text!

Ślubowanie uczniów klas drugich.

„Ślubuję uroczyście, że:

– będę uczyć się systematycznie i pilnie oraz pracować nad swoim charakterem,

– będę dbać o honor szkoły i godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje,

– przestrzegać ustaleń władz szkolnych,

– okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły,

– przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia,

-korzystać z należytą dbałością z mienia szkoły.

– w całym swym postępowaniu  dbać o zachowanie postawy godnej ucznia szkoły średniej,

aby dobrze przygotować się do przyszłej pracy w naszej Ojczyźnie” – ślubowali uczniowie klas drugich.

Skip to content Click to listen highlighted text!