Click to listen highlighted text!

Indeksy po raz szósty

Po raz kolejny reprezentacja naszej szkoły zajęła wysokie lokaty w VI Międzynarodowym Konkursie Wiedzy Historycznej „Polska – Szwecja między rywalizacją i współpracą”. Tytuł laureata uzyskał Kamil Nosal z 3 A. Finalistami konkursu zostali: Julia Bulanda 3 A, Kamil Hajduk 3 A, Emilia Jastrzębska 3 C, Oliwia Mrówka 3 C, Wiktoria Kosińska 3 C. Opiekunem grupy był mgr Jacek Tomasik.

Uprawnienia laureatów Konkursu

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przyznaje indeksy na kierunki: kulturoznawstwo, historia, wojskoznawstwo, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, turystyka i rekreacja.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu przyznaje indeksy na kierunki prowadzone przez Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, kierunki prowadzone przez Wydział Humanistyczny, kierunki prowadzone przez Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie: historia, studia skandynawsko-bałtyckie, turystyka i rekreacja.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przyznaje indeksy na kierunki: analiza i kreowanie trendów, bezpieczeństwo narodowe, historia, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, wojskoznawstwo.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przyznaje indeksy na Wydział Nauk Historycznych i Społecznych: politologia,  historia; Wydział Nauk Humanistycznych: filologia polska, filologia specjalność włoska i klasyczna, muzeologia, kulturoznawstwo.

Skip to content Click to listen highlighted text!