Click to listen highlighted text!

KONKURS LINGWISTYCZNY DUET

KONKURS LINGWISTYCZNY DUET

Zapraszamy do wzięcia udziału w Jubileuszowym Wojewódzkim Konkursie Lingwistycznym „DUET”.

Konkurs „DUET” przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a jego celem jest przede wszystkim promowanie i popularyzowanie nauki języków obcych oraz stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa w zakresie kompetencji lingwistycznych. Konkurs jest dwuetapowy.

I etap wewnętrzny przeprowadzany będzie 14 grudnia 2022 r. o godz. 11:00 przez nauczycieli uczących języków obcych w naszej szkole.

II etap międzyszkolny odbędzie się w siedzibie Wydziału Nauk Humanistycznych w Nowym Sączu:

–  21 lutego 2023 r. – część pisemna

–  3 marca 2023 r. – część ustna

Uczestnicy konkursu muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami równocześnie w zakresie dwóch języków obcych. Językiem podstawowym – obowiązkowym jest język angielski. Drugim językiem do wyboru jest język francuski, niemiecki .

Uczniowie zainteresowani konkursem  powinni zgłosić swój udział w konkursie swoim nauczycielom j. angielskiego do 30 listopada. Należy również podać drugi język obcy (j. niemiecki lub j. francuski)

Skip to content Click to listen highlighted text!