Click to listen highlighted text!

Pożegnanie absolwentów I LO

Pożegnanie absolwentów I LO

28 kwietnia b.r. odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów naszej szkoły. Do Sali im
L. Lipińskiego w MCK Sokół przybyli: dyrekcja, nauczyciele, absolwenci oraz ich rodzice. Serdeczne słowa życzeń do uczniów kończących naukę w ILO skierowali: dyrektor szkoły Pan Andrzej Padula, przedstawicielka Rady Rodziców Pani Danuta Mordarska oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Wiktoria Bukowiec. Przemawiający życzyli absolwentom najlepszych wyników egzaminów maturalnych, spełnienia marzeń i życiowych sukcesów.  W imieniu absolwentów Miłosz Załubski podziękował  dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom za ich pracę, przekazywaną wiedzę, serdeczność i codzienne wsparcie oraz koleżankom i kolegom za miły, wspólnie spędzony w szkole czas. Dyrektor szkoły przekazał także listy gratulacyjne rodzicom absolwentów, którzy ukończyli ILO z wyróżnieniem oraz serdecznie podziękował rodzicom zaangażowanym w pracę na rzecz szkoły Absolwenci złożyli ślubowanie na sztandar szkoły oraz przekazali go – zgodnie z tradycją – młodszym uczniom.    

 W roku szkolnym 2022/23 I LO ukończyło 240 uczniów, w tym 55 z wyróżnieniem.
Osiem osób, które na świadectwie uzyskały oceny celujące i bardzo dobre, zostało wpisanych do Złotej Księgi Absolwentów i otrzymało ufundowane przez Radę Rodziców pamiątkowe pióra. Do grona najlepszych absolwentów należą: Małgorzata Pogwizd, Miłosz Załubski, Jan Bołoz, Joanna Knop, Amelia Plata, Anna Bartkowska, Anna Kogut, Aleksandra Prusak. 

W klasyfikacji rocznej najwyższą średnią uzyskały ex aequo klasy 4e i 4f – 4,38

Na drugim miejscu znalazła się klasa 4h – średnia 4, 36, a  na trzecim klasa 4a ze średnią 4,33.

Najwyższą średnią ocen uzyskał Miłosz Załubski z klasy 4a – 5,44. Miłosz został także absolwentem, który najbardziej zasłużył się dla I LO.

Agnieszka Szkarłat  z klasy 4f  uzyskała 100% frekwencji w ciągu czterech lat nauki w liceum.

 Wyjątkowo liczna jest tegoroczna grupa laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz konkursów tematycznych. Sukcesy naszych absolwentów zapewniły im zwolnienie z egzaminu maturalnego i przyjęcie na wybrane kierunki studiów, a społeczności szkolnej dały powód do radości i  dumy.

Laureaci i Finaliści Olimpiad Przedmiotowych:

Tomasz Rola z klasy 4h – Laureat LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz XXXV Olimpiady Filozoficznej w roku szkolnym 2022/2023 – opiekun mgr Małgorzata Szewczuk

Miłosz Załubski z klasy 4a –  Laureat XLVII Olimpiady Języka Angielskiego oraz zdobywca II miejsca w Wojewódzkim Konkursie  “Duet” (język angielski i niemiecki) organizowanym przez Instytut Języków Obcych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu w roku szkolnym 2022/2023 – opiekun mgr Wioletta Kleczyńska; laureat Konkursu o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej.

Michał Tomasik z klasy 4h – Finalista XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514.  Od Cedyni do Orszy”, finalista LXII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Laureat  V Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej „Polska – Szwecja między rywalizacją i współpracą” oraz finalista IV Międzynarodowego Konkursu Historycznego „Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą” – opiekun mgr Aneta Grabowska

Jan Bołoz z klasy 4e – Finalista XLVIII Olimpiady Geograficznej w roku szkolnym 2021/2022  oraz Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady “O Diamentowy Indeks AGH” w roku szkolnym 2022/ 2023 – opiekun mgr Mariusz Sieczko

Kamil Nosal z klasy 4a – Finalista XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” w roku szkolnym 2022/2023 oraz Laureat VI Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej “Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą” w roku szkolnym 2021/ 2022 – opiekun mgr Jacek Tomasik

Agnieszka Żak z klasy 4d – Finalistka  XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – etap centralny w roku szkolnym 2021/ 2022 – opiekun mgr Małgorzata Szkarłat – Mleczko.

Agnieszka uzyskała również tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w roku szkolnym 2020/ 2021 – opiekun mgr Zuzanna Bocheńska

Jakub Obrzut z klasy 4d  – Laureat XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – etap okręgowy w roku szkolnym 2022/ 2023, finalista etapu centralnego, który odbędzie się w przyszłych tygodniach – opiekun mgr Małgorzata Szkarłat – Mleczko

Jakub został równieżlaureatem Olimpiady Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego dla Szkół Ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023 – opiekun dr Anna Waksmundzka-Góra .

Kamil Rostocki z klasy 4e – Finalista XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Znajomości Afryki w roku szkolnym 2022/ 2023 – opiekun mgr Mariusz Sieczko

Jakub Smaga z klasy 4e – Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady “O Diamentowy Indeks AGH” oraz V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej OKAWANGO w roku szkolnym 2022/ 2023 – opiekun mgr Mariusz Sieczko

Laureaci i Finaliści konkursów przedmiotowych i tematycznych:

Łukasz Rymanowicz z klasy 4b oraz Agnieszka Szkarłat z klasy 4f – Finaliści V Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/ 2021 – opiekun mgr Maria Stefańska

Agnieszka zdobyła również tytuł Finalistki Zawodów Okręgowych VII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej  w roku szkolnym 2019/2020 – opiekun mgr Jacek Tomasik

Kamil Hajduk z klasy 4a – finalista w XXV Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego  w roku szkolnym 2020/21 – opiekun mgr Maria Stefańska

Kamil jest również Finalistą VI Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej “Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą” w roku szkolnym 2021/2022 – opiekun mgr Jacek Tomasik

Julia Bulanda z klasy 4a – Finalistka VI Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej “Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą” w roku szkolnym 2021/2022 – opiekun mgr Jacek Tomasik

Agnieszka Nowak z klasy 4a – Laureatka Konkursu o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej w roku szkolnym 2022/2023 – opiekun mgr Elżbieta Lankof

Wiktor Rogowski z klasy 4e– Laureat Konkursu o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej w roku szkolnym 2022/2023. Opiekun mgr Renata Gawlik-Koprowska

Michał Kmak z klasy 4a – Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Pewnego dnia w muzeum…” w roku szkolnym 2020/ 2021 –opiekun mgr Alicja Gałęziowska

Wiktoria Kosińska, Oliwia Mrówka oraz Emilia Jastrzębska z klasy 4c – Finalistki VI Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej “Polska- Szwecja między rywalizacją i współpracą” w roku szkolnym 2021/ 2022 – opiekun mgr Jacek Tomasik

Konrad Bryja z klasy 4d – Laureaci Olimpiady Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego dla Szkół Ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023 – opiekun dr Anna Waksmundzka-Góra .

Aleksandra Prusak z klasy 4h – Laureatka Olimpiady Wiedzy o III RP w roku szkolnym 2021/2022 – opiekun mgr Aneta Grabowska


Karolina Stojda, Zuzanna Sikoń, Wiktoria Bielak z klasy 4h – Finalistki Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Mój Region Moja Duma, Moje Miasto Moja Duma” w roku szkolnym 2019/2020– opiekun mgr Aneta Grabowska

Stojda Karolina oraz Bielak Wiktoria z klasy 4h – Laureatki Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Mój Region Moja Duma, Moje Miasto Moja Duma” w roku szkolnym 2020/2021– opiekun mgr Aneta Grabowska

Dominika Wiewióra oraz Urszula Bartkowska z klasy 4h – Laureatki XVII Konkursu Papieskiego „Święty Kościół grzesznych ludzi” w roku szkolnym 2020/2021 – opiekun mgr Maria Stefańska

Maciej Kamiński, Natalia Lupa, Katarzyna Talarek, Bartłomiej Trzeszczoń z klasy 4g – finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady „Zwolnieni z Teorii” w roku szkolnym 2021/ 2022 – opiekun mgr Sabina Pasiut

Należy również wymienić absolwentów szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły, gdyż ich społeczna aktywność  uczyniła codzienność szkolną bardziej przyjazną, inspirującą i barwną :

Miłosz Załubski  – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w latach 2020-2022

Julia Cwenar – praca w Samorządzie Uczniowskim w latach 2020-2022

Małgorzata Pogwizd – praca na rzecz Szkolnego Klubu Wolontariatu w latach 2019-2023

Anna Dubiel – Poczet Sztandarowy Szkoły w latach 2020-2023

Aleksandra Konar – pomoc przy organizacji Festiwalu Młodych Talentów

Milena Borkowska, Nicole Marcisz, Martyna Nawalaniec, Wiktoria Stosur – praca w Samorządzie Uczniowskim w latach 2020-2022

Oliwia Ślipek – aktywność na rzecz chóru SCHERZO w latach 2019-2023
Jakub Smaga, Damian Stypuła – praca na rzecz Szkolnego Klubu Wolontariatu w latach 2019-2023

Beata Pajor, Karolina Ziobrowska,  Jakub Hejmej – praca w Samorządzie Uczniowskim w latach 2020-2022

Bartłomiej Trzeszczoń – aktywność na rzecz chóru SCHERZO w latach 2019-2023
Szymon Śmierciak – Poczet Sztandarowy Szkoły, praca w Samorządzie Uczniowskim oraz pełnienie funkcji  Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta w latach 2020-2023
Patrycja Gucwa – Poczet Sztandarowy Szkoły w latach 2020- 2023
Zuzanna Sikoń – praca w Samorządzie Uczniowskim 2020-2022
Urszula Bartkowska – aktywność na rzecz chóru SCHERZO w latach 2019-2023

Dominika Wiewióra – pomoc przy organizacji Festiwalu Młodych Talentów

Nagrody książkowe dla wyróżnionych absolwentów ufundowane zostały przez Radę Rodziców 
I LO.

Pożegnanie zakończył porywający występ artystyczny absolwentów: Oliwii Ślipek oraz Ireneusza Gruszki, którzy potwierdzili, jak bardzo i wszechstronnie jest utalentowana nasza młodzież.

Żegnając tegorocznych absolwentów dziękujemy za wspólne cztery lata oraz życzymy im maturalnych świetnych wyników, realizacji planów i spełnienia marzeń!

Szkoła o Was będzie pamiętać i Wy pamiętajcie o szkole!

Skip to content Click to listen highlighted text!