Click to listen highlighted text!

Rekrutacja do Internatu

Rekrutacja do Internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Długosza
w Nowym Sącz na rok szkolny 2024/2025

 1. Rekrutacja do Internatu na rok szkolny 2024/2025 odbywa się zgodnie
  z obowiązującym w placówce Regulaminem rekrutacji.
 2. Wychowankowie Internatu, którzy chcą kontynuować zamieszkanie
  w nowym roku szkolnym składają Deklarację kontynuowania pobytu
  w Internacie
  .
 3. Uczniowie, którzy po raz pierwszy starają się o zamieszkanie w Internacie składają Podanie o przyjęcie do Internatu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie do 28 czerwca 2024 r.
 4. Dokumentację związaną z rekrutacją należy złożyć osobiście w Internacie, przesłać listownie na adres: Internat przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Długosza 17, 33-300 Nowy Sącz lub
  po zeskanowaniu przesłać drogą elektroniczną na adres: internat@dlugosz.edu.pl
 5. Podanie do publicznej wiadomości listy osób przyjętych i osób nieprzyjętych do internatu poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w budynku internatu: 05 sierpnia 2024 r.
 6. Informacje o przyjęciu uczniów do internatu będzie również można uzyskać pod numerem telefonu 18 443 65 90.
 7. Postępowanie uzupełniające (tylko w przypadku wolnych miejsc):
  05 sierpnia – 19 sierpnia 2024 r.  
Skip to content Click to listen highlighted text!