Rekrutacja

Rekrutacja elektroniczna

1. Wejdź na stronę: https://malopolska.edu.com.pl/

2. Wybierz opcję załóż konto i wypełnij formularz.

3. Wskaż preferowane języki obce (angielski, niemiecki, francuski) oraz ich poziom nauczania.

4. Wybierz szkoły, do których chciałbyś kandydować i zaakceptuj ich regulaminy rekrutacji.

5. Wybierz oddział. Jeśli chciałbyś dostać się do I LO, powinieneś jako pierwszy oddział wybrać klasę I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza. Wtedy I LO będzie Twoją szkołą pierwszego wyboru. Szanse na dostanie się do naszej szkoły zwiększysz, wybierając większą liczbę oddziałów I LO.

6. Wydrukuj z Systemu podanie, które oprócz Ciebie powinni podpisać także Twoi rodzice/prawni opiekunowie.

7. Dostarcz podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru.

8. Do podania dołącz wymagane dokumenty (sieroctwo, samotne wychowywanie, wielodzietność, problemy zdrowotne, orzeczenie lub opinie poradni).

9. W naszej szkole Twoje podanie zostanie w ciągu kilku dni zweryfikowane.

10. Na Twoim koncie pojawi się informacja o akceptacji podania.

11. Jeśli ubiegasz się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej, przekaż podanie w skróconym terminie i zgłoś się na sprawdzian kompetencji językowych 28 maja 2020r. o godz. 16.00.

12. Życzymy powodzenia w dalszym procesie rekrutacji!

Przykładowy sprawdzian kompetencji językowych:

Regulamin rekrutacji: