Click to listen highlighted text!

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Zapraszamy uczniów do udziału w 61 edycji olimpiady. Laureaci i Finaliści rokrocznie otrzymują liczne nagrody finansowe i rzeczowe. Najważniejszym jednakże uznaniem dla Laureatów Olimpiady – 30 najlepszych uczestników – są indeksy niemal wszystkich Uniwersytetów w Polsce, otwierające im drogę na wiele kierunków społeczno-humanistycznych i ekonomicznych w tym min. nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, europeistyka, polityka społeczna, prawo. Warunki przyjęcia laureatów i finalistów Olimpiady są regulowane przez poszczególne uczelnie. Niektóre z nich uznają również kompetencje Finalistów. Program składa się z dwóch bloków tematycznych:

Stały blok dla wszystkich edycji Olimpiady obejmuje dwie główne grupy tematyczne:

  • Przemiany społeczno-gospodarcze we współczesnym świecie i Polsce
  • Struktury i mechanizmy życia politycznego w Polsce i świecie

Zmienny blok tematyczny jest ustalany corocznie dla każdej edycji zawodów i zawiera problematykę wynikającą najczęściej z jednego z tematów bloku stałego, odpowiednio rozszerzonego i wyrażonego w haśle danej edycji. Tegoroczna odbywać będzie się pod hasłem: „Wyzwania społeczne współczesnego świata„.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie: http://www.owpsw.edu.pl

Terminy:

do 30 października 2019 roku – zgłaszanie uczniów do udziału w Olimpiadzie (opiekunem jest mgr Piotr Rychlewski)

w dniu 26 listopada 2019 roku (godz. 9:00) – zawody szkolne

Skip to content Click to listen highlighted text!