Konkurs Alma Mater

Cel konkursu: Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią swojej szkoły. Rozwój zainteresowań oraz umiejętności plastycznych.

Organizator konkursu: Organizatorem konkursu jest Fundacja Honor Pomagania Dzieciom. Adres do korespondencji: Ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 39 lok. 203, 03-982 Warszawa, www.fundacjahpd.pl, kontakt@fundacjahpd.pl

Czas trwania konkursu: Konkurs rozpoczyna się 25 października 2019r.–zgłoszenia do 01 listopada 2019r., termin przysyłania prac konkursowych kończy się 15 listopada 2019r. Komisja będzie obradować nad pracami w dniu 18 października 2019r. i tylko te prace będą oceniane, które fizycznie wpłynądo Fundacji przed tym terminem.Wyniki konkursu będą ogłoszone 20listopada2019r.na stronie internetowej Fundacji (www.fundacjahpd.pl) oraz na stronie fundacji na FB.Informacje o przyznanej nagrodzie wysyłane będą na adres email wskazany w formularzu zgłoszeniowym

Zadania konkursowe: Zadaniem konkursowym jest przygotowanie w formie papierowej (z wykorzystaniem dowolnej techniki), albumu zawierającego elementy:

1.Zdjęcie lub rysunki szkoły;

2.Opis patrona wraz z fotografiami;

3.Dyrektorów oraz nauczycieli żyjących i tych już nieżyjących ( odwiedzić groby i pokazać na fotografii dbałość o miejsca spoczynku dyrektorów i nauczycieli);

4.Uczniów i najwybitniejszych absolwentów (foto,wywiad,opis,rysunek);

5.Wybitne osiągnięcia szkoły (sportowe, przedmiotowe,środowiskowe).

Album może zawierać dodatkowe informacje, które będą oceniane dodatkowo i mają wpływ na jego ocenę końcową.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Skip to content