Click to listen highlighted text!

Historyczne warsztaty e-learningowe

Historia ma przyszłość!

Historyczne Warsztaty E-learningowe dla Młodzieży

Czy wiesz, że większość absolwentów szkół średnich wspomina z ciężkim sercem lekcje historii, w czasie których monotonnie powtarzali daty, wydarzenia, osoby, przyczyny, skutki i przebieg zrywów niepodległościowych? Wiesz, jak często z rozrzewnieniem myślimy, że gdyby tak ktoś ciekawie opowiedział nam o różnych wydarzeniach sprzed 400 lat to na pewno zapamiętalibyśmy to na zawsze, albo chętniej do tego wracali? My wiemy! Dlatego w tym roku chcemy Wam pokazać, jak w ciekawy sposób można zaprezentować tradycyjną wiedzę historyczną, tę kojarzoną jako nudną i zwietrzałą, a także tę, na którą niekiedy po prostu nie ma czasu. Chcemy Wam pokazać nowoczesne oblicze historii i mamy nadzieję, że nasze spojrzenie spodoba Wam się na tyle, by zostać z nami na naszych warsztatach e-learningowych!

Tegoroczna edycja jest już trzecią organizowaną przez Instytut Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Adresujemy ją do uczniów szkół średnich, bez względu na klasę, do której uczęszczają. Wierzymy, że historia jest dla każdego. Chcemy zaprezentować nietypowe sposoby prezentowania i uczenia historii.

W tej edycji warsztaty będą prowadzone tylko i wyłącznie na platformie edukacyjnej w formie nauczania zdalnego. Tegoroczny finał będzie połączony z finałem Warsztatów Stacjonarnych, dlatego zaprosimy na niego dwudziestu uczniów z najlepszymi wynikami w warsztatach e-learningowych. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Trzej uczniowie, którzy najlepiej wywiążą się z zadań warsztatowych otrzymają indeksy na dowolny kierunek w ramach oferty edukacyjnej Instytutu Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII oraz cenne nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom wydane zostaną zaświadczenia, pozwalające na ubieganie się o otrzymanie wyższej oceny z historii podczas szkolnej klasyfikacji końcoworocznej. Zaświadczenia zostaną przesłane pocztą tradycyjną lub e-mailową. Stosowne zaświadczenie otrzymają także nauczyciele-opiekunowie. Zaś dla szkoły, z której młodzież zbierze łącznie największą liczbę punktów, przewidziana jest nagroda..

Terminarz projektu:

  1. do 26 stycznia 2020 r. – zapisy uczestników warsztatów poprzez przesłanie zgłoszenia na e-mail: warsztaty.ih@upjp2.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia; e-mail ucznia; nazwę szkoły; klasę; nazwisko nauczyciela-opiekuna.
  2. do 2 lutego 2020 r. – uczestnicy warsztatów otrzymują drogą e-mailową login
    i hasło do swojego indywidualnego konta na platformie edukacyjnej wraz z instrukcją korzystania z niej.
  3. od 3 lutego do 22 marca 2020 r. – uczestnicy warsztatów posiadają dostęp do zamieszczonych na platformie różnorodnych materiałów dydaktycznych (tekstów, filmów, prezentacji, quizów, itp.) ujętych w osiem modułów (lista tematów poniżej).

W tegorocznej edycji kolejne części materiałów w niektórych modułach pojawiać będą się systematycznie w każdy poniedziałek od 3 lutego począwszy (3 lutego, 10 lutego, 17 lutego, 24 lutego, 2 marca, 9 marca, 16 marca). Uczestnicy zobowiązani są do wybrania trzech modułów i wykonania zadań załączonych do nich – każdy uczestnik warsztatów sam wybiera spośród podanych tematów te, które go interesują!

  • Od 23 marca do 29 marca 2020 r. – w tym terminie w modułach pojawią się zadania konkursowe. Uczestnicy będą mieli nieprzekraczalny czas wykonania ich do 29 marca 2020 r. Za wzorcowe rozwiązanie zadań do każdego z modułów można otrzymać max. 20 pkt.
  • Od 30 marca do 12 kwietnia 2020 r. – organizatorzy warsztatów sprawdzają nadesłane rozwiązania, podliczają punkty uzyskane przez poszczególne osoby i tworzą listę rankingową uczestników. Jest to również czas na przesłanie dodatkowych zadań osobom, które w danych modułach zajęły miejsca ex aequo. Organizatorzy rozsyłają w tym czasie zaproszenia dla dwudziestu najlepszych uczestników.
  • w sobotę, 18 kwietnia 2020 r. – Finał warsztatów. Zaproszeni uczestnicy warsztatów wraz z nauczycielami proszeni są o przybycie na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (ul. Bernardyńska 3)

Szczegóły zostaną podane przez organizatorów.

TEMATY MODUŁÓW

Wirtualny Marco Polo – odkrywanie świata poprzez gry komputerowe

Nie od razu Kraków zbudowano – na tropie Wielkiego Krakowa

Historyk na YouTube, czyli jak przejść drogę od pasji do milionowych odsłon

Historie, artyści, symbole – czemu „ja to miasto od innych wolę”? Zostań przewodnikiem po artystycznym Krakowie!

Tutaj bije serce chrześcijaństwa – o świętych w Krakowie

Nie taki straszny potwór jak go widzą! O tym jak efektownie pracować z mapą

„Niechaj fortunnie i zdrów nam panuje (…)” – królewskie uroczystości w dawnym Krakowie

Zdrowie nie tylko z apteki. Bonifratrów sposoby na różne choroby

Przewidzieliśmy również dwa kursy w formie niespodzianki. Szczegóły po uruchomieniu warsztatów.

     Dodatkowe informacje uzyskać można pisząc na adres: warsztaty.ih@upjp2.edu.pl.

Facebook: Historyczne Warsztaty E-learningowe dla młodzieży

Koordynatorzy projektu

Sylwia Sperling

Kamil Mazurkiewicz

Regulamin konkursu

Klauzula

Skip to content Click to listen highlighted text!