Click to listen highlighted text!

Znamy projekty, które zmienią naszą szkołę!

W dniu 4 marca br. zakończył się nabór projektów do Szkolnego Budżetu Obywatelskiego na rok szkolny 2019/2020. Złożono 8 projektów.

Rozpoczął się ETAP WERYFIKACJI PROJEKTÓW, który potrwa do 13 marca br. Każdy zgłoszony pomysł zostanie sprawdzony przez szkolny zespół roboczy (składający się z przedstawicieli uczniów, rodziców i nauczycieli). Zespół ten sprawdza, czy projekt został przygotowany zgodnie z Regulaminem Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, tutaj m.in. ocenie podlega możliwość realizacji pomysłu we wskazanym miejscu i czasie, realność oszacowanych kosztów jego realizacji, zgodność z przyjętymi zasadami dostępności dla uczniów. Jeśli wymagania te zostaną spełnione, projekt zostaje dopuszczony do głosowania.

Jeżeli projekt będzie wymagał uzupełnienia, koordynator szkolnego zespołu roboczego skontaktuje się z jego autorami, aby poprosić o dodatkowe informacje. Czas na uzupełnienie braków wynosi 3 dni. Nieuzupełnione projekty nie przechodzą do głosowania.

Głosowanie odbędzie się od 20 do 29 marca br. Uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły wybiorą wówczas, które z projektów zostaną zrealizowane.

Lista projektów, które przejdą do głosowania zostanie opublikowana na stronie szkoły 16 marca br.

Projekty zgłoszone do Szkolnego Budżetu Obywatelskiego na rok szkolny 2019/2020 – etap weryfikacji:

  1. „Krzykliwy język!!!” Jak zatrzymać hejt Koszt projektu: 3 500 zł
  2. Lektury do matury dla każdego ucznia!               Koszt projektu: 1447,64 zł
  3. Meblowa odnowa czytelni (Regały).                    Koszt projektu: 1 550 zł
  4. Nauczyciele kserują, uczniowie korzystają.       Koszt projektu: 5 800 zł
  5. Scena teatralna auli.                                                    Koszt projektu: 1 857 zł
  6. Szkolny radiowęzeł.                                                     Koszt projektu: 6 090 zł
  7. Wielościanowe LOVE.                                                 Koszt projektu: 1 937,45 zł
  8. „Wystrzałowe rewolucje” – warsztaty oraz rewolucja sal 13, 14 i pracowni chemicznej. Koszt projektu: 10 000 zł
Skip to content Click to listen highlighted text!