Click to listen highlighted text!

Młodzieżowa Akademia Praw – UJ

w roku szkolnym 2021/2022 będzie organizowana piąta edycja Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to program edukacyjna adresowany do młodzieży licealnej realizowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który daje uczniom możliwość uczestniczenia w wykładach, seminariach, warsztatach i dyskusjach naukowych z udziałem wybitnych prawników, wykładowców naszego Wydziału oraz zaproszonych gości.  

Wśród tegorocznych wykładowców Akademii są m.in. byli Rzecznicy Praw Obywatelskich (prof. Ewa Łętowska i prof. Adam Bodnar), sędziowie Sądu Najwyższego (prof. Włodzimierz Wróbel), Trybunału Konstytucyjnego (prof. Piotr Tuleja, prof. Mirosław Wyrzykowski, sędzia TK Wojciech Hermeliński) oraz Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze (prof. Piotr Hofmański). Zajęcia będą odbywały się w formie zdalnej lub hybrydowej w okresie od 4 listopada 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. Udział w zajęciach dla uczniów przyjętych do programu jest bezpłatny. 

W chwili obecnej trwa rekrutacja do programu, w ramach której planujemy przyjąć nie więcej niż 60 uczniów. W związku z tym chciałabym uprzejmie Państwa prosić o przekazanie informacji o rekrutacji zainteresowanym uczniom Państwa szkoły.

Zgłoszenia do udziału w programie przyjmujemy do dnia 25 października 2021 r. Przesłanie zgłoszenia wymaga wypełnienia przez ucznia formularza na stronie https://ankietuj.uj.edu.pl/index.php/457784?lang=pl do dnia 25 października 2021 r. oraz – jeśli otrzymamy więcej niż 60 zgłoszeń – przystąpienia do testu online z wiedzy o Konstytucji dnia 27 października 2021 r. 

Więcej informacji na temat Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich oraz tegorocznej rekrutacji do programu znajduje się na stronie internetowej Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ – https://cisk.wpia.uj.edu.pl/mapo 

Z wyrazami szacunku, 

Prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor 

Koordynator Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich UJ  

Skip to content Click to listen highlighted text!