Click to listen highlighted text!

Projekt „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II”

W dniu 18 marca 2022 r. 45 uczniów z klasy 3a, 3c, 3e, 3f, 3g i 3h wzięło udział w projekcie „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP”, który realizowany jest przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Narodowym Bankiem Polskim. W ramach tego projektu, 25 lutego br uczniowie uczestniczyli w zajęciach online prowadzonych przez pracowników UEK – praktyków biznesowych z zakresu przedsiębiorczości i kształtowania własnej kariery zawodowej oraz praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, a 1 kwietnia brali udział w zajęciach stacjonarnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z zakresu kredytów, pożyczek, ubezpieczeń oraz instytucji odpowiadających za stabilność finansową i ekonomiczną kraju. Dodatkową aktywnością była wycieczka po terenie kampusu UEK.

Uczniowie bardzo pozytywnie ocenili udział w projekcie – poniżej wybrane opinie uczestników.

 „ Uczniowe „Dlugosza” byli zachwyceni. W każdym nastolatku została pobudzona nie tylko zdolność analizy, logicznego myślenia ale i zdrowej rywalizacji. Wyjazd, stał się wycieczką nie tylko edukacyjną ale również integracyjną. Nauka przez zabawę, to lubimy! „

 Zuzanna Sikoń, 3h

„Pierwszego kwietnia w ramach programu „Uczelnia szkołom – o finansach z NBP edycja II” na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyły się dwa wykłady mające na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Moim zdaniem wszystkie wymagania edukacyjne zostały spełnione. Poziom dydaktyczny był wysoki. Szczególną uwagę zwróciłem na omówienie systemu bankowego, który niesłusznie kojarzony jest wyłącznie      z kredytami i pożyczkami. Dowiedziałem się, że bankowości to logiczna i zwarta całość, stworzona z instytucji bankowych i finansowych danego państwa wraz z obowiązującymi       w nim normami. W Polsce najważniejszym elementem machiny bankowej jest bank centralny, czyli tzw. “bank banków”, który ma ważną role w polskiej gospodarce.

Wiedzę, którą udało mi się zdobyć podczas zajęć jest niezwykle praktyczna. Dlatego uważam, że takie inicjatywy są potrzebne aby uświadamiać i kształcić obecną jak i przyszłą młodzież. Zainteresowałem się instrumentami finansowymi wspierającymi rozwój firm oraz przedsiębiorczości. „

Michał Tomasik 3h

Koordynatorkami projektu były: Wioletta Kleczyńska i Sabina Pasiut

Skip to content Click to listen highlighted text!