Click to listen highlighted text!

Laureatka Olimpiady Wiedzy o III RP.

Uczennica klasy 3h Aleksandra Prusak wywalczyła tytuł Laureata Olimpiady Wiedzy o III RP.
Sukces gwarantuje uczennicy indeks wymarzonej uczelni i wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Uprawnienia laureatów i finalistów:

W Uniwersytecie Warszawskim laureaci i finaliści otrzymują „indeksy” na następujące studia:laureaci i finaliści na: praca socjalna , profilaktyka społeczna i resocjalizacja, socjologia stosowana i antropologia społeczna, ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim

laureaci na: stosunki międzynarodowe, etnologia i antropologia kulturowa, filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim, kulturoznawstwo Europy Środkowo – Wschodniej.
Laureaci etapu centralnego zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Laureaci etapu centralnego – zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu na kierunki: bezpieczeństwo narodowe; dziennikarstwo i komunikacja społeczna; politologia; stosunki międzynarodowe; zarządzanie państwem.
Laureaci i finaliści etapu centralnego – zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego na Uniwersytecie Sląskim w Katowicach na kierunki:
laureaci:filologia germańska,specjalność język niemiecki od podstaw; filologia germańska, specjalność język szwedzki;
laureaci i finaliści:prawo; administracja; przedsiębiorczość; nauki o rodzinie; teologia specjalność: etnologia i antropologia kulturowa; oligofrenopedagogika z arteterapią; pedagogika – Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji; pedagogika -Wydział Pedagogiki i Psychologii; pedagogika specjalna; zarządzanie zasobami ludzkimi; historia; turystyka historyczna; filologia klasyczna; komunikacja promocyjna i kryzysowa; filologia specjalność: język rosyjski – program tłumaczeniowy; filologia specjalność: język rosyjski – program język biznesu; filologia specjalność: język rosyjski w mediach i komunikacji; filologia specjalność: rosjoznawstwo; filologia specjalność: języki stosowane – program język rosyjski z językiem anielskim; socjologia
Laureaci i finaliści etapu centralnego – zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego na Uniwersytecie Gdańskim na kierunki: administracja, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, geografia, gospodarka przestrzenna, kryminologia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, politologia, prawo.
Laureaci i finaliści – zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunki: człowiek w cyberprzestrzeni; prawo; administracja; stosunki międzynarodowe; filologia polska; prawo kanoniczne, specjalność kanoniczno – cywilna; filozofia; ochrona środowiska; politologia; nauka o rodzinie; pedagogika.

Laureaci i finaliści etapu centralnego – zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunki: administracja, bezpieczeństwo narodowe, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, historia, pedagogika, politologia, praca socjalna, logopedia, pedagogika wczesnoszkolna, socjologia, stosunki międzynarodowe.
Laureaci i finaliści etapu centralnego – zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie Opolskim na następujące kierunki: historia; ochrona dziedzictwa kulturowego; turystyka historyczna; psychologia; kulturoznawstwo i turystyka i kultura śródziemnomorska
Laureaci i finaliści etapu centralnego – zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunki:administracja, bezpieczeństwo i prawo,filologia polska, kryminologia, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna, praca socjalna, prawo, prawo i podatki w biznesie, stosunki międzynarodowe, socjologia, studia wschodnie.
Laureaci i finaliści – zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie na kierunki: bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filozofia, historia, politologia, prawo, prawo kanoniczne, socjologia.

Opiekunem naukowym Aleksandry jest mgr Aneta Grabowska.
W długiej podróży do Białegostoku uczennicy towarzyszyła mgr Zyta Oksztul.

Skip to content Click to listen highlighted text!