Click to listen highlighted text!

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ…

19 grudnia 2022 roku w reprezentacyjnej sali rozpraw Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, odbyła się rozprawa będąca podsumowaniem programu edukacyjnego Prawo w praktyce. To wydarzenie było wynikiem wielu spotkań i rozmów z sędzią Jackiem Gackiem. Uczestnikami rozprawy byli uczniowie klasy 3H I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu.


Sprawa dotyczyła przestępstwa z art. 148 § 1. k.k., czyli zabójstwa młodego mężczyzny. W rolę oskarżonych o ten czyn wcielili się Małgorzata Borek i Filip Ząbkowski. Ich obrońcami byli Oliwia Malczak i Bartosz Janisz. Pokrzywdzoną stała się siostra denata – Kinga Adamek. Funkcję radcy prawnego objęła Karolina Górka. Role publicznych oskarżycielek – pań prokuratorek – przypadły Gabrieli Gryźlak i Sarze Piórkowskiej. W tej sprawie nie zabrakło także świadków: Martyny Kantor, Wiktorii Grzegorzek, Alicji Dąbrowskiej, Zuzanny Traciłowsiej, Dominiki Cepielik, Karoliny Czeluśniak, Tomasza Jabłońskiego, Wiktorii Kurnyty, a także nauczycielek uczących w klasie 3H – mgr Anety Grabowskiej oraz mgr Bernadety Odrzywolskiej.


W tej sprawie ważne były także opinie biegłych – Emilii Zbożeń (biegłej lekarki Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ w Krakowie) oraz Natalii Oracz (biegłej meteorolog IMiGW Oddział w Krakowie).


W składzie sędziowskim znaleźli się: przewodniczący – Katarzyna Wandas oraz sędzia zawodowy – Gabriela Klimczak, a także ławnicy Szymon Jackowicz-Nowak, Gabriela Gargula, Sara Słowiak. Funkcję sekretarza pełniła Julia Stępień. Na sali rozpraw obecny był także dziennikarz TVP Kraków – Piotr Leśniak.


Doskonałe mowy końcowe pani prokurator, pełnomocnika pokrzywdzonej, pokrzywdzonej
i obrońców oskarżonych postawiły sąd przed dylematem odnoszącym się do wymiaru kary. Ostatecznie, po długiej naradzie, rozprawa zakończyła się wydaniem wyroku i skazaniem młodych ludzi na jedenaście i dziewięć lat pozbawienia wolności.


To wydarzenie stało się dla uczniów przede wszystkim lekcją o podstawowej cnocie społecznej, jaką jest sprawiedliwość. Obecni na sali rozpraw zastanawiali się nad tym, czym owa sprawiedliwość jest, i jakie są konsekwencje jej istnienia. Wniosek, który się nasunął, mówił o tym, iż sprawiedliwość to norma etyczna, która żąda uczciwego, prawego postępowania, należąca do najważniejszych i zawsze aktualnych problemów życia społeczno-politycznego. Uczniowie, wcielając się w wiele ról, walczyli o to, aby sprawiedliwości stało się zadość.

Tak też się stało!
Program edukacyjny „Prawo w praktyce” został opracowany przez sędziego w stanie spoczynku Jacka Gacka przy współpracy nauczycieli naszej szkoły: mgr Anety Grabowskiej
i mgr Jakuba Bulzaka.

Skip to content Click to listen highlighted text!